Else Beitnes Johansen

Else Beitnes Johansen

Else Beintes Johansen, adjunkt, er rektor ved Jansløkka skole i Asker og er spesialist på læreringsstiler. Hun har har undervist i naturfag i over 25 år, og har skrevet flere lærebøker tidligere.

Globus Ny utgave Naturfag 5 Brettbok

Else Beitnes Johansen og Erik Steineger

Globus Ny utgave Naturfag 6 Brettbok

Else Beitnes Johansen og Erik Steineger

Globus Ny utgave Naturfag 7 Brettbok

Else Beitnes Johansen og Erik Steineger

Globus Naturfag Digital Fagnettsted

Gratis tilleggsressurs uten innlogging
Else Beitnes Johansen og Erik Steineger
Utgivelsesår: 2013

Globus Naturfag Tavlebøker (lærerlisens)

Else Beitnes Johansen og Erik Steineger
Utgivelsesår: 2012

Globus Ny utgave Naturfag 7 Lærerens bok

Else Beitnes Johansen og Erik Steineger
Utgivelsesår: 2009

Globus Ny utgave Naturfag 7 Elevbok

Else Beitnes Johansen og Erik Steineger
Utgivelsesår: 2008

Globus Ny utgåve Naturfag 7 Elevbok

Else Beitnes Johansen og Erik Steineger
Utgivelsesår: 2008

Globus Ny utgave Naturfag 6 Lærerens bok

Else Beitnes Johansen og Erik Steineger
Utgivelsesår: 2008

Globus Ny utgåve Naturfag 6 Elevbok

Else Beitnes Johansen og Erik Steineger
Utgivelsesår: 2007

Globus Ny utgave Naturfag 6 Elevbok

Erik Steineger
Utgivelsesår: 2007

Globus Ny utgave Naturfag 5 Lærerens bok

Erik Steineger
Utgivelsesår: 2007

Globus Ny utgave Naturfag 5-7 Forskerboka

Else Beitnes Johansen og Erik Steineger
Utgivelsesår: 2006

Globus Ny utgåve Naturfag 5-7 Forskarboka

Else Beitnes Johansen og Erik Steineger
Utgivelsesår: 2006

Globus Ny utgåve Naturfag 5 Elevbok

Else Beitnes Johansen og Erik Steineger
Utgivelsesår: 2006

Globus Ny utgave Naturfag 5 Elevbok

Else Beitnes Johansen og Erik Steineger
Utgivelsesår: 2006