Georg Henrik von Wright

Georg Henrik von Wright

Myten om fremskrittet

Tanker 1987-1992, med en intellektuell selvbiografi
Georg Henrik von Wright
Utgivelsesår: 1994