Filip Truyen
© Universitetet i Bergen

Filip Truyen

Filip Truyen er dr.juris. Han er ansatt som førsteamanuensis ved Det juridiske fakultetet, Universitetet i Bergen. Tidligere har han arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling, hos Regjeringsadvokaten og som lagdommer i Gulating lagmannsrett. Aksjonærenes myndighetsmisbruk bygger på forfatterens doktoravhandling med samme tittel.

Aksjonærenes myndighetsmisbruk

- en studie av asl./asal. § 5-21 og uskrevne misbruksprinsipper
Filip Truyen
Utgivelsesår: 2005