Tone Sverdrup
© Sjur Jansen

Tone Sverdrup

Tone Sverdrup er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun har i en årrekke arbeidet med familierettslige og arverettslige spørsmål, og har utgitt flere bøker innenfor disse rettsområdene.

Oversikt over familieretten

Peter Lødrup og Tone Sverdrup
Utgivelsesår: 2015

Oversikt over familieretten

Peter Lødrup og Tone Sverdrup
Utgivelsesår: 2014