Nils Helmer Storeng

Nils Helmer Storeng

Nils H. Storeng er advokat og partner i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund, som ble etablert i 1988. Firmaet arbeider daglig med arbeidsrettslige problemstillinger, både som rådgivere og som prosedyreadvokater for domstolene. I tillegg benyttes de ofte til rådgivning og som foredragsholdere ved bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter. Storeng har bakgrunn fra Norsk Arbeidsgiverforening (nå NHO) og har bidratt til flere lærebøker i arbeidsrett.

Arbeidsrett

Storeng, Beck & Due Lund
Utgivelsesår: 2015

Arbeidsrett

Storeng, Beck & Due Lund
Utgivelsesår: 2015