Harald S. Kobbe

Harald S. Kobbe

Kobbes kommentarer til husleieloven

Harald S. Kobbe, Henriette Løken Berle og Anders Pind
Utgivelsesår: 2000