Ung mann i videomøteFoto:insta_photos/Getty Images

I forbindelse med fagfornyelsen har vi utviklet en ny plattform for alle elev- og lærernettsteder knyttet til nye utgivelser. Elevnettstedene er gratis, men krever pålogging på grunn av muligheten for lagring og dialog med læreren. Lærerne får også gratis tilgang til elevinnholdet, men kan kjøpe lisens for tilgang til spesifikt lærerinnhold som er utviklet til læremidlet.

Vi opplever en stor interesse og økt bruk av Unibok i klasserommet inneværende skoleår. Unibok er ikke bare en komplett digital utgave av læreboka, men den støtter elevenes læring gjennom gode pedagogiske verktøy – blant annet ved hjelp av lesestøtte, lydfiler og integrerte ordbøker. I tillegg kan elevene gjøre markeringer og notater og få disse eksportert til et tekstdokument.

Bli med på gratis webinar om coSinus digital matematikk. Bruk verktøyet som et supplement til fysiske bøker, eller som et komplett digitalt læremiddel med både fagstoff, oppgaver og digtiale verktøy integrert i en og samme løsning.
 

Ønsker dere digitalt skolebesøk? Vi kan sette opp og invitere til webinar skreddersydd til behovene på din skole og presentere nye læremidler, Unibok eller andre ressurser av interesse. Ta kontakt med oss!