Ung mann i videomøteFoto:insta_photos/Getty Images

Alle webinarer er gratis. Vi publiserer nye webinarer for april, mai og juni fortløpende utover våren med presentasjon av nye læreverk til fagfornyelsen. I tillegg har vi jevnlig webinarer om hvordan skolen kan utnytte mulighetene i Unibok, coSinus og de digitale ressursene til elev- og lærer.

Alle læreverkene til fagfornyelsen har ny funksjonalitet på elev- og lærernettstedene. Elever må logge inn på nettstedene for å lagre og være i dialog med lærer. Lærer ser elevinnholdet og kan være i dialog med elever, men må ha lisens for å få tilgang til lærerinnholdet som er utviklet til læremidlet.

Alle våre lærebøker utgis i digitale utgaver i Unibok, det er stor interesse for dette formatet. Det er ikke bare en komplett digital utgave av læreboka, men den støtter elevenes lesing gjennom gode pedagogiske verktøy ved at de kan arbeide aktivt med teksten og fagstoffet: markerer og notere mens de leser, lytte til teksten og slå opp på begreper og ord i den integrerte digitale ordboka. Notater kan eksporteres til tekst.

Bli med på gratis webinar om coSinus digital matematikk. Bruk verktøyet som et supplement til fysiske bøker, eller som et komplett digitalt læremiddel med både fagstoff, oppgaver og digtiale verktøy integrert i en og samme løsning.

Ønsker du digitalt skolebesøk? Vi kan sette opp og invitere til webinar tilpasset behovene på din skole og presentere nye læremidler, Unibok, coSinus eller andre ressurser av interesse. Ta kontakt med oss!