Videregående skole

Digitalt til fagfornyelsen

Digitale lærebøker

Unibok


Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig og kan leses på alle digitale flater.

Unibok har gode studieverktøy og funksjonalitet som bidrar til økt leseforståelse.

Unibok har digitale ordbøker integrert i alle fag, innlest læreboktekst og multimedialt innhold.

Digitale læremidler

Spansk og tysk vg3


Español Tres Digital og Deutch Drei Digital oppdateres til fagfornyelsen og er heldekkende digitale læremidler.

Læremidlene har nye funksjoner for kommunikasjon mellom elev og lærer og prosessorientert skriving.

Elev og lærer får god oversikt over arbeid og progresjon.

Digital matematikk

coSinus


Et nytt digitalt matematikkverk med teori, oppgaver og video fra Sinus.

Med coSinus får elevene trinnvise tilbakemeldinger og hjelp når de står fast i utregninger.

Læreren får god oversikt over elevenes resultater og et godt verktøy for planlegging og differensiering.

Digitale ressurser til læreverkene

Elev- og lærernettsteder

 

Utfyllende og varierte ressurser som brukes sammen med læreboka for utforsking og fordyping i faget.

Elevene kan lagre og levere oppgaver. Læreren kan kommentere og holde oversikt over elevenes aktivitet.

Fortsatt gratis for elever!