Videregående skole

Digitalt til fagfornyelsen

Digitale ressurser til læreverkene

Elev- og lærernettsteder

Utfyllende og varierte ressurser som brukes sammen med læreboka for utforsking og fordyping i faget.

Elevene kan lagre og levere oppgaver. Læreren kan kommentere og holde oversikt over elevenes aktivitet.

Fortsatt gratis for elever!

Digitale læremidler

Spansk og tysk vg3


Español Tres Digital og Deutch Drei Digital oppdateres til fagfornyelsen og er heldekkende digitale læremidler.

Læremidlene har nye funksjoner for kommunikasjon mellom elev og lærer og prosessorientert skriving.

Elev og lærer får god oversikt over arbeid og progresjon.

Digitale lærebøker

Unibok

Nyttige verktøy støtter elevenes læring og gjør det enklere å jobbe aktivt med lærestoffet.

I Unibok er det enkelt å navigere og søke seg fram til aktuelt fagstoff og begreper. Unibøkene tilpasser seg ulike digitale flater og er alltid tilgjengelig for elevene.

Du finner alle LK20-nyheter fra Cappelen Damm i Unibok!

Digital matematikk

coSinus


Et nytt digitalt matematikkverk med teori, oppgaver og video fra Sinus.

Med coSinus får elevene trinnvise tilbakemeldinger og hjelp når de står fast i utregninger.

Læreren får god oversikt over elevenes resultater og et godt verktøy for planlegging og differensiering.