Fagnettstedene følger samme struktur som læreboka og er et nyttig supplement med innhold til fordypning og utforskning. Nettstedene har fått nytt design, bedre oversikt og det er lagt bedre til rette for kommunikasjonen mellom lærer og elev. 

  • Forbedret funksjon for støtte og tilbakemeldinger
  • Bedre innsikt og mer informasjon på aktivitet og progresjon
  • Ny funksjonalitet for prøver og digitale vurderinger

Lærerinnholdet er samlet i en egen struktur. Her finner læreren nyttige ressurser som forslag til årsplaner, presentasjoner, undervisningsopplegg og tips til undervisningen. 

Læreren får i tillegg en egen side som gir raskt får oversikt over klassens aktivitet, både på gruppe- og elevnivå. Her er det funksjoner for å sende oppdrag som prøver og oppgaver til elevene, og støtte og gi tilbakemelding til elevene. Læreren kan også åpne diskusjoner og lage egne opplegg til elevene sine.

Tilgang til lærernettstedet krever årlig lisens. Uten lisens, ser læreren kun elevinnholdet og funksjonaliteten er begrenset.

Elevene finner varierte oppgavetyper og fordypningsstoff på elevnettstedet. Det kan være for eksempel interaktive oppgaver, prøver og skriveoppgaver. Arbeidet kan lagres, og de kan enkelt holde oversikt over egen progresjon og arbeid.

Videoleksjoner 

Nettstedene har selvstendige leksjoner og innhold der elevene kan jobbe aktivt med nytt fagstoff på egenhånd. Dette kan frigjøre tid til individuell oppfølging, diskusjoner og utforskende aktivitet i klasserommet.

Søk og navigering

Navigering på fagnettstedene er gjort tydeligere og søkefunksjonen gjør det mulig å søke på relevant innholdet og filtrer på elementer fra læreplanen

Elevnettstedene er gratis, men krever innlogging slik at elevene kan lagre og være i dialog med læreren. For tilgang til lærerinnholdet, må det bestilles årlig lisens til lærernettstedet.

PS: På alle lærernettsider, finner du en nyttig brukerveiledning for de oppdaterte elev- og lærernettstedene til Cappelen Damm.

<- Tilbake til siden Digitalt til fagfornyelsen