• Ressurser til fordypning og utforskning
  • Nytt design og ny funksjonalitet
  • Lagring av elevarbeid
  • Dialog mellom lærer og elev

Til de nye læreverkene i fagfornyelsen hører det rike og varierte digitale ressurser for elever og lærere.

Elevene kan lagre alle svar og tekster de jobber med på nettstedet og læreren kan følge med på elevenes arbeid. På nettstedet finner elevene ulike oppgavetyper og fordypningsstoff.

Læreren får nyttige ressurser som forslag til årsplaner, undervisningsopplegg og tverrfaglig arbeid. Ny funksjonalitet på nettstedet gjør at lærer enkelt kan kommentere innleverte oppgaver og følge med på elevenes progresjon og arbeid. På lærersiden finner du alt du trenger.

Elevnettstedene er gratis, men krever innlogging slik at elevene kan lagre oppgaver og svar. Tilgang til lærernettstedene har en årlig lisens. De digitale ressursene på nettstedet er ment brukt sammen med læreboka i digital- eller papirutgave.

Be om prøvetilgang for vurdering

Klikk deg inn på lenkene for å lese om læreverkene. Husk å oppdatere din profil på cdu.no med undervisningsfag slik at vi kan sende deg prøvetilgang til nettstedene når de åpnes i løpet av våren 2020.

  1. Lærebøkene i papirutgave er på lager i mars, april og mai 2020.
  2. Lærebøkene i digitale utgaver med lyd publiseres før skolestart 2020.
  3. De digitale ressursene åpnes våren 2020, og innhold fylles på fram mot skolestart 2020.

 

Nye læreverk og digitale ressurser til fagfornyelsen 2020


ENGELSK SF og YF Citizens

Citizens Elevnettsted
Citizens Lærernettsted

FRANSK

Enchanté Elevnettsted
Enchanté Lærernettsted

GEOGRAFI Geografi

Geografi Elevnettsted
Geografi Lærernettsted

HELSE OG OPPVEKSTFAG Liv og helse

Liv og helse Elevnettsted
Liv og helse Lærernettsted

HISTORIE vg2–vg3 Alle tiders historie

Alle tiders historie Elevnettsted
Alle tiders historie Lærernettsted

KROPPSØVING Gymnos

Gymnos Elevnettsted
Gymnos Lærernettsted

MATEMATIKK Sinus

Sinus Elevnettsted
Sinus Lærernettsted

NATURFAG SF, YF Kosmos SF og YF

Kosmos Elevnettsted
Kosmos Lærernettsted

NORSK SF Moment vg1–vg3

Moment Elevnettsted
Moment Lærernettsted

NORSK YF Kontakt

Kontakt Elevnettsted
Kontakt Lærernettsted

SAMFUNNSKUNNSKAP Delta!

Delta! Elevnettsted
Delta! Lærernettsted

SPANSK

Encuentros Elevnettsted
Encuentros Lærernettsted

TYSK

Klasse! Elevnettsted
Klasse! Lærernettsted

Echt! Elevnettsted
Echt! Lærernettsted

 

Til fagfornyelsen 2021 og 2022 kommer det nye læreverk til fellesfagene og programfagene på vg2, vg3.