• Oversikt over elevenes aktivitet og progresjon
  • Lagring av elevarbeid
  • Dialog mellom lærer og elev

Innhold til mer fordypning og utforskning
De nye læreverkene til fagfornyelsen har rike og varierte digitale ressurser på Elev- og lærernettstedene. Nettstedene følger samme struktur som læreboka og er en nyttig komponent til den digitale læreboka og papirutgaven.

Læreren får nyttige ressurser som forslag til årsplaner, undervisnings-opplegg og tverrfaglig arbeid. Ny funksjonalitet på nettstedet gjør at lærer enkelt kan kommentere innleverte oppgaver og følge med på elevenes progresjon og arbeid.

Elevene finner ulike oppgavetyper og fordypningsstoff på elevnettstedet. Arbeidet deres lagres, og de kan enkelt holde oversikt over egen progresjon og arbeid.

Mulighet for individuell tilrettelegging
På nettstedet kan lærere enkelt differensiere ved å legge til eget innhold og tildele ulike oppgaver til enkeltelever eller grupper.

Omvendt undervisning er mer enn video
For å frigjøre tid til utforskende aktivitet og individuell oppfølging i klasserommet, har nettstedene selvstendige leksjoner og innhold der elevene kan jobbe aktivt med nytt fagstoff på egenhånd.

Prosessorientert arbeid og vurdering
Nettstedene er tilrettelagt for prosessorientert skriving ved at skriftlige besvarelser kan sendes direkte til lærer, som kan rette og kommentere og sende tilbake til eleven. Eleven kan så gjøre endringer og sende tilbake til lærer. Alle versjoner av teksten lagres.

Elevnettstedene er gratis, men krever innlogging slik at elevene kan lagre og være i dialog med læreren. Tilgang til lærernettstedene har en årlig lisens.

 

Lær mer om nye funksjoner i elev- og lærernettstedene (pdf).

 

Her kan du se instruksjonsfilmer på Cappelen Damm TV.

Instruksjonsfilmer
 

 

Tilbake til siden Digitalt til fagfornyelsen