Person som sitter i klasserom og tar prøveGettyImages

Nye forslag til halvårsprøver finner du på lærernettstedene til Kraft, Bios og Sinus!

For tilgang til lærerinnholdet, trenger du en årlig lisens til lærernettstedene i dine fag. Uten lisens har du kun tilgang til elevinnholdet.

Gå til ditt lærernettsted under

Fysikk ➡ https://kraft.cappelendamm.no/

Biologi ➡ https://bios.cappelendamm.no/

Matematikk ➡ https://sinus.cappelendamm.no/

Heldagsprøvene er tilgjengelige både som word- og pdf-filer. Fasit ligger til sist i dokumentene på Sinus- og Kraft-prøvene.

Her kan du lese mer og bestille lisens til lærernettstedene i realfag på cdu.no