Cappelen Damm har en rekke læremidler for unge innvandrere som skal lære norsk. Læremidlene kan passe i innføringsklasser og i særskilt norskopplæring, ut fra språklig nivå angitt etter det europeiske rammeverket for språk; A1– B2, samt alfabetisering.

Vil du holde deg oppdatert på relevante nyheter for denne gruppen, arrangementer og fagartikler, kan du melde deg på vårt nyhetsbrev. Det sendes ut 6–10 ganger per år. Logg deg inn på cdu.no / min side med din Feide-innlogging, gå til Mine undervisningsfag og kryss av for Norsk som andrespråk.

 

Hei! Alfabetisering til nivå B1

Hei! er engasjerende læreverk med en ung profil og en målsetting om å gjøre leseren til en aktiv deltaker i det norske samfunnet. Her følger man unge mennesker i hverdagen og i samfunnslivet og blir introdusert til et liv i Norge gjennom det. Læreverkene består av tekstbok, arbeidsbok, elev- og

Bilde Hei!
lærernettsted. Svært innholdsrike nettressurser gjør det lett å differensiere. Bokmål og nynorsk. Les mer om Hei!:

Hei! abc – alfabetisering

Hei! A1 og A2

Hei! B1

 

Sesam – muntlig begynneropplæring i norsk

Sesam legger opp til varierte aktiviteter der elevene er aktive i sin egen språkopplæring. Verket inneholder temaer som er aktuelle for ungdommer og unge voksne og har en ung og frisk profil. I tillegg til  tekst- og aktivitetsbok og nettressurser, finnes en boks med spill, ulike typer kort og

plakater for å aktivisere muntlig språk. Nivå A1–A2, bokmål og nynorsk.

Les mer om Sesam

 

 

Basar – hva vil du lære?

Basar er en fleksibel og rik digital ressurs, med lærestoff og oppgaver i norsk, matematikk, naturfag  og samfunnsfag. Lærestoffet er organisert i leksjoner – små læringsforløp med lærestoff og oppgaver. Man kan fokusere på ferdighetene lytte, lese, muntlig

Basar Norsk A1, A2, B1, B2
aktivitet og skriftlig framstilling gjennom interessante, aktuelle temaer. Med Basar kan du som lærer kommunisere med elevene og følge opp arbeidet deres. Nivå A1–B2.

Les mer om Basar

 

Praktisk norsk

Dette er øvingsbøker i norsk for unge og voksne innvandrere. Praktisk norsk 1 tar for seg sentrale temaer og gir anledning til å trene på grunnleggende språklige strukturer. Praktisk norsk 2 egner

Praktisk norsk øving og grammatikk
seg for en første innføring i grammatikk. Til begge bøkene finnes et tort utvalg av oppgaver, også lytteøvelser på elevnettstedet. Nivå A1–B1.

Les mer om Praktisk norsk

 

Ida-bøkene – lesetrening for nybegynnere

De seks bøkene om Ida gir gode leseopplevelser for elever som trenger sakte progresjon. Bøkene forteller en nær historie om familie, vennskap og kjærlighet. Visuelle grep og illustrasjoner gir god

støtte i lesingen.  Mengden tekst øker ut over i serien, og bok fire, fem og seks har tekst på to nivåer. Nivå A1–A2.

Les mer om Ida-bøkene

 

Kort og godt – lesehefter

I de ti leseheftene finner elevene lesestoff om kjente norske personer og får et innblikk som engasjerer og motiverer til lesing. Hva var det som  fikk Hulda Garborg til å lage den moderne versjonen av bunaden? Hvordan kom Ole Gunnar Solskjær seg til det avgjørende øyeblikket i

Lesebok A2–B1
mesterligafinalen i 1999? Kort og godt 1 og 2 består begge av fem hefter. I hvert hefte er det tre tekster med gode ordforklaringer, leseforståelsesoppgaver og spørsmål. Nivå A2–B1.

Les mer om Kort og godt

 

Norges- og verdens historie – en innføring

En viktig brikke for å forstå samtida er å kjenne historien. Norges historie og Verdens historie gir en enkel innføring i hva som har formet samfunnet vårt. Bøkene har tilrettelagt tekst, rikt bildemateriale, gode kart, begrepsforklaringer og visuelle hjelpemidler. Et innholdsrikt elevnettsted

Norges- og verdens historie for innvandrere
med oppgaver, innleste tekster, film og ordlister gir mulighet for videre arbeid.

Les mer om Norges- og verdens historie

 

I arbeidslivet

Et stort læreverk som presenterer norsk arbeidsliv for unge og voksne og som egner seg for elever som ønsker en yrkesfaglig utdanning. Det er lagt stor vekt på kommunikative ferdigheter og aktuelt

I arbeidslivet - norsk arbeidsliv for innvandrere
innhold. Læreverket består av en tekstbok, et praksishefte, en innholdsrik nettressurs og en rekke yrkesbøker og -hefter som presenterer ulike yrker. Nivå A1–A2/A2–B1. Hovedkomponentene finnes på nynorsk.

Les mer om I arbeidslivet

 

Klar – fagspråk i yrkesfagene

Klar er skrevet for minoritetsspråklige elever på yrkesfag og andre som trenger tilrettelegging. Klar hjelper dem med å lære ord og uttrykk i yrkesfaget de har valgt gjennom praksisordbøker,

Klar - fagspråk i yrkesfagene
en app som gir morsmålstøtte på seks morsmål og en språkboks med tilrettelagte undervisningsopplegg. Klar finnes for helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, salg, service og reiseliv, teknologi- og industrifag og bygg- og anleggsteknikk.
Les mer om Klar

 

Norsk start 8–10

Norsk start 8–10 gir nødvendig språkforståelse og kunnskap for elver i mottaksgrupper og alfaklasser. Læreverket finnes for norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og KRLE og finnes på bokmål og nynorsk.

Språkbøkene presenterer temaer som er relevante for nye elever i Norge, og det er lagt vekt på å utvikle elevenes dagligtale. Norsk start 8–10 Kom i gang gir et alfabetiseringstilbud.

Gjennom Norsk start 8–10 Engelsk 1 og 2 får elevene en tilrettelagt begynneropplæring med rask progresjon.

Øvingsheftene Norsk start 8–10 Grammatikk og Norsk start 8–10 Matematikk gir en oversiktlig innføring i norsk grammatikk og matematiske begreper som gir et bedre språklig grunnlag.

Norsk start 8–10 er enkelt å bruke og gir god fleksibilitet gjennom temaene i samspill med nettressurer, ordbank og bilder.

Norsk start 8-10 for nyankomne elever

Norsk start 8–10 Samfunnsfag

De tre samfunnsfagbøkene gir elevene nødvendig kunnskap om det norske samfunnet, om Europa og verdenssamfunnet. De inviterer til selvstendig og kritisk tenkning og diskusjon, og elevene blir oppmuntret til å sammenligne med det landet de kommer fra. Et overordnet mål er også å medvirke til elevenes livsmestring og identitetsdannelse.

Norsk start 8–10 KRLE

Boka gir kunnskap om det norske samfunnet og norsk kulturarv, og om religionenes og livssynenes betydning i en global sammenheng. Læreverket inviterer til samtale og diskusjon om sentrale temaer i elevenes liv. Tekstene om filosofi, etikk og eksistensielle spørsmål bidrar også til livsmestring og identitetsdannelse.

Les mer om Norsk start 8–10

 

Du finner flere læremidler for Norsk som andrespråk på denne siden

Du kan også holde deg oppdatert på nyheter, få tips om undervisningsopplegg, gode tilbud med mer i Facebook-gruppa vår Cappelen Damm Norsk som andrespråk