vitruvius

Vurderer du nye læremidler i dine fag? Læreverkenes elev- og lærernettsteder er åpent tilgjengelig fram til 1. oktober.

Mye av innholdet er nå på plass, og til skolestart er de klare til bruk. Søk opp læreverk for ditt fag, gå inn på elev- og lærernettstedet og logg inn med Feide eller cdu-bruker.

Elev- og lærernettstedene har nyutviklet funksjonalitet som gir gode pedagogiske muligheter, som oversikt over utført arbeid og resultater, prosessorientert skriving der lærer kan rette og kommentere elevenes besvarelser, tildeling av oppgaver til enkeltelever og grupper og mulighet for lærer til å lage egne oppgaver.

Les mer om funksjonalitet og innhold i våre elev- og lærernettsteder.

Nettstedene er gratis for elever. Lærere må etter 1. oktober kjøpe lisens for kr 255 per lærer per skoleår.