Foto: Shutterstock

Til fagfornyelsen utgir Cappelen Damm nye læremidler til alle fellesfag og gjennomgående fag til studieforberedende og yrkesforberedene utdanningsprogram. Vi kommer også med nye læremidler til de fleste programfagene. Læremidlene utgis trinnvis i tråd med Utdanningsdirektoratets planer for når de nye læreplanene blir gjeldende. Se plan for våre utgivelser til fagfornyelsen lenger ned.

Fagfornyelsen og trinnvis innføring av nye læreplaner for videregående skole

De nye læreplanene til fellesfagene og gjennomgående fag i videregående opplæring (pulje 1) ble politisk vedtatt 18.11.2019. Nye læreplaner i fellesfagene og gjennomgående fag på vg2 og vg3 ble også vedtatt da, men innføres trinnvis. For programfagene (pulje 2) ventes læreplanene vedtatt våren 2021. Høringsfristen er 28. januar 2021.

  • Skolestart 2020: videregående trinn 1 (vg1), grunnskolen 1.–9. trinn
  • Skolestart 2021: videregående trinn 2 (vg2) fellesfag og pogramfag kurs 1, grunnskolen 10. trinn
  • Skolestart 2022: videregående trinn 3 (vg3) fellesfag og programfag kurs 2
     

Nye læreplaner for programfagene på vg2 og vg3 studiespesialiserende (pulje 2)

Læreplanene til programfagene vedtas politisk i løpet av vinter/vår 2021. Cappelen Damms læremidler skal følge vedtatte læreplaner. Ettersom det kan være større endringer fra høringsutkastene til endelig vedtatte læreplaner betyr det at enkelte læremidler fra oss kan bli utgitt noe senere enn vi skulle ønske.

Siste høringsutkast til de nye læreplanene ble publisert av Utdanningsdirektoratet 30.10.2020. Du kan sende inn dine kommentarer til forslagene fram til 28.01.2021. Her finner du høringsutkastene.
 

Læremidler fra Cappelen Damm dekker hele læreplanen

I videregående skole står fagene sterkt, og det er elevenes læring som er i fokus i fagfornyelsen. Fagfornyelsen er ingen digital reform, lærere og skoler skal kunne velge analoge eller digitale læremidler ut fra hva som gir best læring for den enkelte elev. Ambisjonene våre er å bidra til å gjøre elevene glad i fagene og gi dem lyst til å lære mer.

God formidling og gjennomarbeidede pedagogiske læringsløp tilpasset elevenes nivå er derfor sentralt når vi utvikler nye læremidler. Vi legger godt til rette for dybdelæring og differensiering og utvikler innhold til de tverrfaglige temaene i hvert fag. Med læremidlene fra Cappelen Damm får skolen innhold som dekker hele læreplanen i hvert fag.
 

Fagseminarer og lanseringer våren 2021

De nye læremidlene vil i hovedsak være klare i april og mai 2021. For at skolen skal få god tid til å vurdere dem vil vi sende ut informasjon og invitere til digitale og fysiske fagseminarer og lanseringer fra februar 2021. Informasjon om de nye læremidlene til vg2 publiseres fortløpende på nettsidene våre.
 

Følg med, og hold deg oppdatert!

Motta invitasjoner og tilbud om gratis vurderingseksemplarer i dine undervisningsfag på e-post. Redigerer din profil på MIN SIDE når du er logget inn på cdu.no. Vi sender deg kun informasjon i fagene du har registrert som dine undervisningsfag. Du kan også følge med på vår Facebook-side, bloggen vår Fagsnakk og Cappelen Damm TV.
 

Utgivelsesplan fagfornyelsen 2020–2022


Fellesfag og gjennomgående fag vg1–vg3

Oversikt over læreverk som allerede er utgitt, og som utgis våren 2021 og 2022. Listen er alfabetisk ordnet på fag. Se de nye læreplanene i fagene her.

Trinn og fagLæreverkUtgitt/kommer

Engelsk vg1

Citizens SF 

Citizens Basic

Våren 2020

Våren 2021

Fransk II vg1

Fransk II vg2


Enchanté

Våren 2020

Våren 2021

Geografi vg1/vg2GeografiMars 2020

Historie vg2-vg3

Historie påbygging

Alle tiders historie vg2–3

Alle tiders historie påbygging

April 2020

Våren 2022

Kroppsøving vg1–vg3GymnosVåren 2020
Matematikk SF og YF vg1

Sinus 1P, 1T og 1P-Y

coSinus 1P, 1T, 1P-Y, 1T-Y

Sinus 2P-Y (påbygging)

Våren 2020

 

Våren 2022

Matematikk vg2

Sinus 2P

coSinus 2P

Våren 2021

Naturfag SF og YF vg1

Naturfag påbygging

Kosmos SF og YF

Kosmos påbygging

Våren 2020

Våren 2022

Norsk SF vg1–vg3

Moment vg1

Moment vg2

Moment vg3

April 2020

Våren 2021

Våren 2022

Norsk YF

Norsk påbygging

Kontakt vg2

Kontakt påbygging

Januar 2021

Våren 2022

Religion og etikkI samme verdenVåren 2022
Samfunnskunnskap vg1/vg2

Delta!

Delta! Basis

Mars 2020

Våren 2021

Spansk I vg1

Spansk I vg2

Tittel kommerVåren 2022

Spansk II vg1

Spansk II vg2


Encuentros

Våren 2020

Våren 2021

Tysk I vg1

Tysk I vg2


Klasse!

Våren 2020

Våren 2021

Tysk II vg1

Tysk II vg2


Echt!

Våren 2020

Våren 2021

Programfagene vg2 og vg3 studieforberedende

Oversikt over læreverk til programfagene i fagfornyelsen og tidspunkt for utgivelse. Listen er alfabetisk ordnet på fag. Se utkastene til læreplan i fagene her.

Trinn og fagLæreverkUtgis/kommer
Biologi 1 og 2

Bios Biologi 1

Bios Biologi 2

Våren 2021

Våren 2022

Engelsk 1InteractionsVåren 2021
Engelsk 2Tittel kommerVåren 2022
Fysikk 1 og 2

Kraft Fysikk 1

Kraft Fysikk 2

Våren 2021

Våren 2022

Historie og filosofi 1 og 2

Historie og filosofi 1

Historie og filosofi 2

Våren 2022

Våren 2022

Informasjonsteknologi 1 og 2

Kode IT 1

Kode IT 2

Våren 2021

Våren 2022

Kjemi 1 og 2

Kjemien stemmer Kjemi 1

Kjemien stemmer Kjemi 2

Våren 2021

Våren 2022

Markedsføring og ledelse 1 og 2

Visjon 1

Visjon 2

Våren 2021

Våren 2022

Matematikk S

Sinus S1

coSinus S1

Sinus S2

coSinus S1

Våren 2021

 

Våren 2022

Matematikk R

Sinus R1

coSinus R1

Sinus R2

coSinus R2

Våren 2021

 

Våren 2022

Politikk og menneskerettigheterPolitikk og maktVåren 2022
Psykologi 1 og 2

Psykologi 1

Psykologi 2

Våren 2021

Våren 2022

Rettslære 1 og 2

Juss og samfunn 1

Juss og samfunn 2

Våren 2021

Våren 2022

Samfunnsøkonomi 1 og 2

Pareto 1

Pareto 2

Våren 2021

Våren 2022

SosialkunnskapSamspillVåren 2022
Sosiologi og sosialantropologiSosioVåren 2021
Spansk IIIEspañol Tres Digital
(oppdateres)
Våren 2022
Tysk IIIDeutsch Drei Digital
(oppdateres)
Våren 2022

Utgivelser til yrkesfaglig utdanningsprogram og påbygg vg3

Oversikt over læreverk til yrkesfagene i fagfornyelsen og tidspunkt for utgivelse. Listen er alfabetisk ordnet på fag.

Se læreplanene for gjennomgående fag vg1–vg3 og påbygging her.

Se læreplanene for yrkesfag vg1 her.

Se utkastene til nye læreplaner i yrkesfagene for vg3 her.

Trinn og fagLæreverkUtgitt/kommer
Engelsk vg1

Citizens YF

Citizens Basic

Våren 2020

Våren 2021

Norsk vg2

Norsk påbygging vg3

Kontakt yrkesfag

Kontakt påbygging

Februar 2021

Våren 2022

Helse- og oppvekstfag

Liv og helse
Helse, Kommunikasjon og Yrke

Vekst

Våren 2020

Våren 2021

Historie påbygging vg3

Alle tiders historie påbygging

Våren 2022

 

Matematikk vg1 og vg2

 

Sinus 1 P-Y

Sinus 1P-Y Basis

coSinus 1P-Y, 1T-Y

Sinus 2 P-Y (påbygging)

coSinus 2 P-Y

Våren/høsten 2020

Våren/høsten 2020

Våren 2022

Våren 2022

Våren 2022

Naturfag vg1

Kosmos YF

Kosmos påbygging

Våren 2020

Våren 2022

Samfunnskunnskap vg2

 

Delta!

Delta! Basis

Våren 2020

Våren 2021