De nye læreplanene til programfagene ble endelig vedtatt 24. mars 2021, og vi kommer med en rekke nye læremidler til vg2 fellesfag og programfag våren 2021. Se plan for våre utgivelser i 2020-2022 til fagfornyelsen lenger ned.

Vi ønsker å bidra til at elevene blir glade i fagene og får lyst til å lære mer!

I videregående skole står fagene sterkt, og det er elevenes læring som er i fokus i fagfornyelsen. God formidling og gjennomarbeidede pedagogiske læringsløp tilpasset elevenes nivå er hovedmålet når vi utvikler læremidler. Vi legger godt til rette for dybdelæring og differensiering og utvikler innhold til de tverrfaglige temaene i hvert fag. Med læremidlene fra Cappelen Damm får skolen innhold som dekker hele læreplanen i hvert fag.
 

Lyst på invitasjon til webinarer og gratis vurderingseksemplar?

Vi sender deg bare informasjon i dine undervisningsfag om du registrerer dem under din profil på MIN SIDE når du er logget inn på cdu.no. Sjekk også at du er registrert med riktig e-postadresse, det kan ha oppstått feil i forbindelse med fylkessammenslåing. På MIN SIDE finner du også digitale vurderingseksemplarer av utgitte lærebøker 2020 og 2021 eller så snart læreboka er sendt til trykk. Du kan også følge med på Facebook, Youtube, bloggen Fagsnakk og Cappelen Damm TV.
 

Utgivelsesplan fagfornyelsen 2020–2022

Utgivelser til yrkesfaglig utdanningsprogram og påbygg vg3

Trinn og fagLæreverkUtgitt/kommer
Engelsk vg1

Citizens YF

Citizens Basic

Utgitt 2020

Våren 2021

Norsk vg2

Norsk påbygging vg3

Kontakt yrkesfag

Kontakt påbygging

Februar 2021

Våren 2022

Helse- og oppvekstfag

Liv og helse

Vekst

Utgitt 2020

Våren 2021

Historie påbygging vg3

Alle tiders historie påbygging

Våren 2022

 

Matematikk vg1 og vg2

 

Sinus 1 P-Y

Sinus 1P-Y Basis

coSinus 1P-Y, 1T-Y

Sinus 2 P-Y (påbygging)

coSinus 2 P-Y

Utgitt 2020

Utgitt 2020

Utgitt 2020

Våren 2022

Våren 2022

Naturfag vg1

Kosmos YF

Kosmos påbygging

Utgitt 2020

Våren 2022

Samfunnskunnskap vg2

 

Delta!

Delta! Basis

Utgitt 2020

Mai 2021


Fellesfag og gjennomgående fag vg1–vg3

Trinn og fagLæreverkUtgitt/kommer

Engelsk vg1

Citizens SF 

Citizens Basic

Utgitt 2020

Våren 2021

Fransk II vg1

Fransk II vg2

Enchanté 1

Enchante 2

Utgitt 2020

Våren 2021

Geografi vg1/vg2GeografiUtgitt 2020

Historie vg2-vg3

Historie påbygging

Alle tiders historie vg2–3

Alle tiders historie påbygging

Utgitt 2020

Våren 2022

Kroppsøving vg1–vg3GymnosUtgitt 2020
Matematikk SF og YF vg1

Sinus 1P, 1T og 1P-Y

coSinus 1P, 1T, 1P-Y, 1T-Y

Sinus 2P-Y (påbygging)

Utgitt 2020

 

Våren 2022

Matematikk vg2

Sinus 2P

coSinus 2P

Våren 2021

Høsten 2021

Naturfag SF og YF vg1

Naturfag påbygging

Kosmos SF og YF

Kosmos påbygging

Utgitt 2020

Våren 2022

Norsk SF vg1–vg3

Moment vg1

Moment vg2

Moment vg3

Utgitt 2020

April 2021

Våren 2022

Norsk YF

Norsk påbygging

Kontakt vg2

Kontakt påbygging

Utgitt 2021

Våren 2022

Religion og etikkI samme verdenVåren 2022
Samfunnskunnskap vg1/vg2

Delta!

Delta! Basis

Utgitt 2020

Mai 2021

Spansk I vg1

Spansk I vg2

Tittel kommerVåren 2022

Spansk II vg1

Spansk II vg2

Encuentros 1

Encuentros 2

Utgitt 2020

Våren 2021

Tysk I vg1

Tysk I vg2

Klasse! 1

Klasse! 2

Utgitt 2020

Våren 2021

Tysk II vg1

Tysk II vg2

Echt! 1

Echt! 2

Utgitt 2020

Våren 2021

Programfag vg2 og vg3 studieforberedende

Trinn og fagLæreverkUtgis/kommer
Biologi 1 og 2

Bios Biologi 1

Bios Biologi 2

Våren 2021

Våren 2022

Engelsk 1InteractionsVåren 2021
Engelsk 2Tittel kommerVåren 2022
Fysikk 1 og 2

Kraft Fysikk 1

Kraft Fysikk 2

Våren 2021

Våren 2022

Historie og filosofi 1 og 2

Historie og filosofi 1

Historie og filosofi 2

Våren 2022

Våren 2022

Informasjonsteknologi 1 og 2

Kode IT 1

Kode IT 2

Høsten 2021

Våren 2022

Kjemi 1 og 2

Kjemien stemmer Kjemi 1

Kjemien stemmer Kjemi 2

Våren 2021

Våren 2022

Markedsføring og ledelse 1 og 2

Visjon 1

Visjon 2

Juni 2021

Våren 2022

Matematikk S

Sinus S1

coSinus S1

Sinus S2

coSinus S1

Våren 2021

(skolestart)

Våren 2022

Matematikk R

Sinus R1

coSinus R1

Sinus R2

coSinus R2

Våren 2021

(skolestart)

Våren 2022

Politikk og menneskerettigheterPolitikk og maktVåren 2022
Psykologi 1 og 2

Psykologi 1

Psykologi 2

August 2021

Våren 2022

Rettslære 1 og 2

Juss og samfunn 1

Juss og samfunn 2

August 2021

Våren 2022

Samfunnsøkonomi 1 og 2

Pareto 1

Pareto 2

August 2021

Våren 2022

SosialkunnskapSamspillVåren 2022
Sosiologi og sosialantropologiSosioJuni 2021
Spansk IIIEspañol Tres Digital
(oppdateres)
Våren 2022
Tysk IIIDeutsch Drei Digital
(oppdateres)
Våren 2022