Til fagfornyelsen 2020 trinn 11-13

Nye læremidler til fagfornyelsen for videregående skole

Foto: Shutterstock

Til fagfornyelsen kommer Cappelen Damm med nye læremidler til alle fellesfagene og mange av programfagene. De utgis trinnvis i tråd med Utdanningsdirektoratets planer. Læreverk til fellesfagene på vg1 kommer våren 2020. I tillegg kommer noen læreverk til vg2.  Se utgivelsesplanen nedenfor.

Fagfornyelsen og innføring av nye læreplaner for videregående skole

De nye læreplanene i fellesfagene til fagfornyelsen (pulje 1) vedtas politisk i november 2019. Innføringen er trinnvis. Det vil si at fra høsten 2020 gjelder det nye læreplaner i fellesfagene på vg1, høsten 2021 for fellesfag på vg2 og høsten 2022 for fellesfag på vg3.

Programfagene på studieforberedende følger et eget løp (pulje 2). Arbeidet med nye læreplaner begynte i april 2019, og planene skal gjelde fra skolestart 2021. Mer informasjon om fase 2 for puilje 2-fagene kommer.
 

Om de nye læremidlene fra Cappelen Damm

I videregående skole står fagene sterkt. Det er elevenes læring som er i fokus i fagfornyelsen. Det er ingen digital reform, lærere og skoler skal kunne velge analoge eller digitale læremidler ut fra hva som gir best læring for den enkelte elev. Ambisjonene våre er å bidra til å gjøre elevene glade i fagene og gi dem lyst til å lære mer. God formidling og gjennomarbeidede pedagogiske læringsløp tilpasset elevenes nivå er derfor sentralt når vi utvikler nye læremidler. Vi legger godt til rette for dybdelæring og differensiering og utvikler innhold til de tverrfaglige temaene i hvert fag.
 

Fagseminarer og lanseringer våren 2020

Læreverkene er i hovedsak klare i mars og april slik at dere i skolen får god tid til vurdering. Vi vil invitere faglærere og skoleledere til fagseminarer, lanseringer og digitale møter med forfatterne. Følg med på cdu.no og e-post!
 

Slik får du informasjonen du trenger og vurderingseksemplarer våren 2020

Logg inn med din Feide-id øverst til høyre på siden og oppdater profilen din med fagene du underviser i. Vi sender deg informasjon om hva som skjer og tilbud om vurderingseksemplarer, men bare i fagene du er interessert i.
 

Utgivelsesplan for fellesfagene 2020–2022

Her er en kort oversikt over læreverkene som kommer våren 2020. I oktober vil du finne mer informasjon på nettsiden vår.

 

FagLæreverkKommer
Norsk SF vg1–vg3

Moment VG1

Moment VG2

Moment VG3

Våren 2020

Våren 2021

Våren 2022

Norsk YF vg2Kontakt YrkesfagVåren 2020 (gjelder fra 2021)
Matematikk SF og YF vg1Sinus 1P-Y, 1P og 1TVåren 2020
Engelsk SF og YF vg1Citizens SF og YFVåren 2020
Samfunnskunnskap vg1Delta!Våren 2020
Geografi vg1GeografiVåren 2020
Naturfag SF og YF vg1Kosmos SF og YFVåren 2020
Kroppsøving vg1–vg3GymnosVåren 2020
Tysk I og II  vg1Klasse! og Echt!Våren 2020
Fransk II  vg1EnchantèVåren 2020
Spansk II  vg1EncuentrosVåren 2020
Historie vg2-vg3Alle tiders historieVåren 2020 (gjelder fra 2021)
Matematikk vg2Sinus 2P-Y, 2P og 2TVåren 2021
Tysk vg2Klasse! og Echt!Våren 2021
Fransk vg2EnchantèVåren 2021
Spansk vg2EncuentrosVåren 2021
Religion og etikkI samme verdenVåren 2022
Helse- og oppvekstfagLiv og helseVåren 2020

 

Utgivelsesplan for programfagene 2021–2022

Nye læreplaner for programfagene skal etter Utdanningsdirektoratets planer være gjeldende fra skolestart 2021. Mer informasjon kommer.