Nytt samarbeid

Vi fremmer interessen for språk og kultur

iLanguage Competiotion finale

Når International Language Competition (iLcompetition) nå etablerer seg i Norge med språk- og kulturkonkurranser for ungdomsskoler og videregående skoler, er det med Cappelen Damm Undervisning på laget. Vi har inngått samarbeidet og er hovedsponsor for iLcompetition fordi vi deler ønsket om å styrke interessen for språk og kultur blant skoleelevene.

iLcompetition omfatter engelsk, tysk, spansk og fransk for elever på ungdomsskolen og i den videregående skole, og er Skandinavias største språkkonkurranse. Etter å ha lyktes i Sverige og Danmark, kommer konkurransen nå altså til Norge. Ved iLcompetition sine prøver vil elevene bli utfordret på sine ferdigheter i grammatikk, vokabular og kulturell kunnskap, i tillegg til sine ferdigheter i lytteforståelse og interaksjon. ItsLearning og Mundolingue er også samarbeidspartnere, og de innledende rundene i konkurransen foregår på ItsLearings plattform, mens finalen er på Kristiansand Katedralskole Gimle. Påmeldingen til konkurransen starter 16. september, og skolene vil bli kontaktet av iLcompetition i forkant.

Vi i Cappelen Damm ser fram til samarbeidet og til å skape en arena hvor engelsk og fremmedspråk står i sentrum!

Du kan lese mer om iLcompetition her