Var du ikke på SETT?

Tilbudene gjelder fortsatt

Fikk du ikke benyttet deg av tilbudene vi hadde på SETT? Vi byr fortsatt på gratis lisenser ut skoleåret for deg og elevene dine.

Tilbudet gjelder de fleste av våre digitale læremidler, for eksempel:

  • Alle unibøker: våre lærebøker i digitalt format.
  • Språkporten: grammatikkteori, oppgaver, skrivetrening og drill for engelsk og fremmedspråk
  • Sinus Pluss 1 P-Y: over 1800 oppgaver for videre øving
  • Kontakt: Litterære tekstsamlinger med oppgaver i norsk
  • Tracks PRO: Fagrettet læremiddel i engelsk for samtlige utdanningsprogram på YF

Ta kontakt for gratis prøvetilgang til disse eller andre læremidler. 

Send e-post til cdukunde@cappelendamm.no – merk den med SETT-tilbud.