Samfunnsfag fra Cappelen Damm

Bom snakker med barn om følelser

For å håndtere egne og andres følelser er det viktig å kjenne igjen hva de er for noe. Bom prøver å finne ut av hva følelser egentlig er i samfunnsfag fra Cappelen Damm.