• OSLO | ONSDAG 18. SEPT 2019

    Folkehelse og livsmestring i norskfaget

    Hvordan kan de skjønnlitterære tekstene bidra til at elevene både kan forstå og uttrykke egne og andres følelser? Med Finn Skårderud, Trygve Skaug og flere.

Samtaler med forfattere

Podcast


Hør våre forfattere!
Samtaler om fagbøker og Cappelens upopulære skrifter.

 

Lytt til episoder av Elevrådet og få fart på diskusjoner i klasserommet!

Videoforedrag fra våre seminarer og arrangementer

Cappelen Damm TV

Cappelen Damm Undervisning inviterer årlig til en rekke seminarer og arrangementer.

På Cappelen Damm TV kan du se video av foredragene og dele med kollegaer.

Du kan også se våre forfattere presentere fagbøker og læremidler.