Det samiske flaggetFoto: Fotonen/Getty Images

I forbindelse med Samenes nasjonaldag løfter vi fram disse leksjonene fra våre digitale ressurser som supplerer lærebøkene i fagene og har mer lærestoff.

For å få tilgang til oppgavene må man logge inn. Innholdet er kun tilgjengelig for elever og lærere i videregående skole.

Tverrfaglig.cdu.no (2020)

Tverrfaglig er en gratis ressurs med digitale undervisningsopplegg knyttet til kompetansemål i læreplanene til fagfornyelsen. Undervisningsoppleggene kan brukes i hvert enkelt fag eller i sammenheng med flere fag.

Fordommer, fornorsking og revitalisering
Fag: norsk og samfunnskunnskap

Du finner leksjonen på tverrfaglig.cappelendamm.no.

Naturressurser og konflikt i Norge
Fag: geografi, samfunnskunnskap og norsk

Du finner leksjonen på tverrfaglig.cappelendamm.no.

Geografi (2020)

Naturressurser og konflikt i Norge

Norge er rikt på ressurser som kan gi store inntekter. Vi har høye fjell og mye nedbør som gir godt potensiale for vannkraftverk. Vi har store petroleumsforekomster som eksporteres, og flere store forekomster av mineraler og naturstein. Men ikke alle er enige om hvordan naturressursene skal utvinnes, og hva som er best for lokalsamfunnene der naturressursene finnes. I slike situasjoner kan det oppstå interessekonflikter, altså konflikter som oppstår fordi partene er uenige i hvordan landarealet eller ressursene skal utnyttes.

Du finner leksjonen på geografi.cappelendamm.no

Rein som krysser veien

Alle tiders historie (2020)

Samer og nordmenn – religion, levesett og kulturmøter

Leksjonen handler om Norge i middelalderen. Elevene får vite mer om nordmenns møter med samene i middelalderen og religionens betydning for samfunns- og maktforhold i perioden. Hvordan påvirket religion menneskers selvoppfatning og syn på andre, og hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv.

Du finner leksjonen på alletidershistorie.cappelendamm.no.

Moment norsk SF (2020)

Fordommer, fornorsking og revitalisering.

Leksjonen handler både om fornorskningspolitikken som myndighetene førte mot samene fra midten av 1800-tallet, og om det vi kaller samisk revitalisering i dag. Noen myter og fordommer som vi fortsatt kan møte i samfunnet dersom vi har samisk bakgrunn. Leksjonen egner seg til tverrfaglig arbeid i norsk og samfunnskunnskap, men man kan også jobbe med den bare i norskfaget.

Du finner leksjonen på moment.cappelendamm.no.

Ella Marie Hætta Isaksen

 

«Min mors hemmelighet» (film)

Ellen-Astri Lundby fra Lambertseter i Oslo fikk aldri høre noe om sin samiske familie da hun vokste opp. Det eneste hun visste, var at moren kom fra Finnmark og flyttet sørover etter krigen. Lundby er nå regissør, og i dokumentaren Min mors hemmelighet (2009) følger vi henne når hun utforsker denne hemmeligheten og morens historie.

Lærer finner filmen på Moment Lærernettsted, tilgang krever lisens.

Ung jente med samisk hodeplagg.