Faglitteratur og læremidler fra Cappelen Damm Undervisning

Formidling av kunnskap. Vårt ansvar siden 1829.

 

  • Vi gjør opptak av foredrag og lager digitale læreverkpresentasjoner, som vi legger ut på Cappelen Damm TV eller avdelingenes kurssider.

Samtaler med forfattere

Podkast


Hør våre forfattere!
Samtaler om fagbøker og Cappelens upopulære skrifter.

 

Lytt til episoder av Elevrådet og få fart på diskusjoner i klasserommet!

Videoforedrag fra våre seminarer og arrangementer

Cappelen Damm TV

Cappelen Damm Undervisning inviterer årlig til en rekke seminarer og arrangementer.

På Cappelen Damm TV kan du se video av foredragene og dele med kollegaer.

Du kan også se våre forfattere presentere fagbøker og læremidler.