• Barnetrinn og ungdomstrinn

  Fagfornyelsen og nye læremidler

  Nå går startskuddet for Fagfornyelsen! Skoleåret 2019/2020 skal skolene forberede seg på innføring av de nye læreplanene. Våren 2019 ruller vi ut Skolen fra Cappelen Damm og nye trykte læremidler. Vi inviterer til gratis inspirasjonskvelder for lærere og skoleledere på alle trinn i grunnskolen.
 • Foto: IakovKalinin/iStock

  Stavanger-Trondheim-Bergen-Kristiansand-Skien-Lillehammer-Ålesund-Bodø-Tromsø

  Lanseringskurs, nye På vei

  Vi inviterer til lansering av en betydelig endret og oppdatert utgave av På vei.

Videoforedrag fra våre seminarer og arrangementer

Cappelen Damm TV

Cappelen Damm Undervisning inviterer årlig til en rekke seminarer og arrangementer.

På Cappelen Damm TV kan du se video av foredragene og dele med kollegaer.

Du kan også se våre forfattere presentere fagbøker og læremidler.