Når det etiske utspiller seg mellom makt, motmakt og praksis.

I denne episoden drøfter Inger Marie Lid og Trygve Wyller, forfatterne av boka «Makt, motmakt og praksis: Bidrag til kritisk refleksjon innen diakoni og velferd», i utgangspunkt i Michel Foucaults teori om makt og motmakt, de mange spenninger og konflikter som oppstår når tjenestebrukere og pasienter tar (eller gis) en egen posisjon. Institusjoner og profesjonsutøvere har brukt og bruker tradisjoner, teorier og metoder som ofte mer svekker enn styrker tjenestebrukeres, pasientenes og klientens egen vilje og subjektivitet.

 

Hør Akademisk kvarter i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Akademisk kvarter» i podkastappen din og klikk abonner:

Spotify

SoundCloud

Apple Podcast/iTunes

Google Podcast