Hva er et barn? Hva er et individ, og hva er et samfunn? Er forholdet mellom individ og samfunn relevant for barnehagen? Og hva med barna? Hvordan knyttes barn til samfunnet og hvordan påvirkes barn av samfunnet? Er slike grunnlagsdiskusjoner i det hele tatt viktige for barnehagelærerens yrkesutøvelse?

I denne episoden av Akademisk kvarter hører du forfatterne og sosiologene Olav Kasin og Sigurd Bergflødt i samtale med redaktør Mary-Ann Hjemdahl om sentrale problemstillinger i barnehagelæreryrket.

Kasin og Bergflødt er forfattere av boka Samfunnsfag for barnehagelærere. Boka gir en bred, samfunnsfaglig presentasjon av temaer vedrørende barns sosialisering og oppvekst, og drøfter barnehagens betydning for barns utvikling, tilknytning og deltakelse i samfunnet.

God lytt!

Hør Akademisk kvarter i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Akademisk kvarter» i podkastappen din og klikk abonner:

Spotify

SoundCloud

Apple Podcast/iTunes

Google Podcast