I denna podcast-episod samtalar Gustaf Skar med forskaren Erika Sturk om artikeln ”Back to basics?: Discourses of writing in Facebook groups for teachers” – en undersökning om vad lärare egentligen diskuterar i Facebook-grupper för svensklärare

God lytt!

SPOTIFY

ACAST