I Norge er alle former for aktiv dødshjelp forbudt. Samtidig ønsker flertallet i befolkningen å oppheve forbudet. Bør vi tillate aktiv dødshjelp i Norge? Hva er de viktigste argumentene mot en lovendring på dette feltet? Og hva er de viktigste argumentene for å tillate aktiv dødshjelp?

I boka Aktiv dødshjelp: Etikk ved livets slutt tar forfatterne for seg argumentene for og mot å tillate aktiv dødshjelp i Norge.


Hør Akademisk kvarter i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Akademisk kvarter» i podkastappen din og klikk abonner:

Spotify

SoundCloud

Apple Podcast/iTunes

Google Podcast