I 2011 deltok norske bombefly for første gang i krig mot et afrikansk land. Konsekvensene ble fatale, både for Libya, regionen for øvrig - og for Norges renommé som en fredsnasjon. Hva var det egentlig som gikk galt, før, under og etter krigen mot Libya?

I boka Libya: Krigens uutholdelige letthet setter forfatterne et kritisk søkelys på Norges deltagelse i den Nato-ledete operasjonen i Libya. Vi har invitert de tre redaktørene til studio.