I denne episoden tar Ole Martin Moen og Aksel Braanen Sterri for seg argumentene for og mot å tillate aktiv dødshjelp.

I Norge er alle former for aktiv dødshjelp forbudt. Samtidig ønsker flertallet i befolkningen å oppheve forbudet.

Ole Martin Moen og Aksel Braanen Sterri er aktuelle med boka «Aktiv dødshjelp: etikk ved livets slutt», hvor de to filosofene tar for seg argumentene for og mot å tillate aktiv dødshjelp i Norge.