Norges vakreste ordbøker

Cappelen Damms ordbøker

Cappelen Damms ordbøker er grundig gjennomarbeidet og oppdatert og framstår som moderne oppslagsverk som speiler språket i vår tid. Serien består av 12 innholdsrike bøker på sju språk for skolearbeid og allmenn bruk, og er prisbelønnet for sin gode lesbarhet og funksjonalitet.

To serier av ordbøker:
Cappelen Damms ordbøker: Fullverdige ordbøker for allmenn bruk. Velegnet for elever i videregående skole.
Cappelen Damms skoleordbøker: Dekker behovene i språkopplæringen på ungdomstrinnet og er også nyttige for andre som lærer språket på begynnernivå.

Moderne verktøy for språklæring og kommunikasjon
Cappelen Damms ordbøker er språkfaglige hjelpemidler som gjør arbeidet med språkfagene enklere og morsommere. Alle har minigrammatikk og legger vekt på faste uttrykk og vendinger som man trenger i arbeidet med egne og andres tekster. Ordbøkene er tillatt ved eksamen i ungdomsskolen og den videregående skolen.

Praktisk og brukervennlig
Ordbøkene er funksjonelle i sin oppbygging og laget av solide materialer som tåler daglig bruk. De åpnes naturlig, ligger godt i hånden og på bordet og har smarte løsninger for raske oppslag.

Best på lesbarhet
Ordboksidene og artiklene har fått helt ny design som gjør det lett å finne riktig oppslagsord og som bedrer lesbarheten på en nyskapende måte:

  • Oppslagsordet er satt i farge, i halvfet variant, for å gi enkle og effektive oppslag.
  • Typografien er designet spesielt for ordbøkene med tanke på god leseflyt.
  • Ulike betydninger av oppslagsordet er tydelig markert.

Norsk

Engelsk

Tysk

Fransk

Spansk

Latin

Islandsk

Fagrelaterte

Bokmål-nynorsk ordbok

Knut Lindh

Bokmål–nynorsk ordbok i ny og større utgave!

  • Mer enn 39 000 oppslagsord
  • Detaljerte opplysninger om bøyning
  • Mange eksempler og uttrykk
  • Rammer med norske ordtak
  • Grammatikk og norgeskart
  • Lett og rask å slå opp i
  • Tillatt å bruke på eksamen

Bokmål–nynorsk ordbok (2019) gjør skriving på nynorsk enklere for alle som har bokmål som hovedmål, og er særlig velegnet for elever i videregående skole som har nynorsk som sidemål.

Norsk ordbok - bokmål

Helene Urdland Karlsen og Grete Krogstad

Norsk ordbok tar utgangspunkt i moderne norsk og er grundig gjennomarbeidet med tanke på lesbarhet og brukernes behov.

Norsk ordbok skal gjenspeile virkeligheten vi lever i nå

Ordboken inneholder vanlige ord som en støter på i hverdagen og ord som kan være vanskelig å forstå, særlig for dem som ikke har norsk som morsmål. 

Norsk ordbok er et rikholdig oppslagsverktøy med mange nye ord og uttrykksmåter, minigrammatikk, språkregler, skriveråd og mye mer.