Norges vakreste ordbøker

Norsk

Engelsk

Tysk

Fransk

Spansk

Latin

Islandsk

Norsk ordbok - bokmål (2018)

Helene Urdland Karlsen og Grete Krogstad

Cappelen Damms Norsk ordbok er et rikholdig oppslagsverktøy for alle som trenger å slå opp i en norsk ordbok. Den tar utgangspunkt i moderne norsk og er grundig gjennomarbeidet med tanke på lesbarhet og brukernes behov.

Norsk ordbok skal gjenspeile virkeligheten vi lever i nå

Ordboken inneholder vanlige ord som en støter på i hverdagen, og ord som kan være vanskelig å forstå, særlig for dem som ikke har norsk som morsmål. 

Norsk ordbok er et rikholdig oppslagsverktøy med mange nye ord og uttrykksmåter, minigrammatikk, språkregler, skriveråd og mye mer.

Latinsk ordbok

Vibeke Roggen, Egil Kraggerud og Bjørg Tosterud

Latinsk ordbok er laget ut fra moderne språkforståelse og pedagogikk.

Boka inneholder mye nytt og er lettere å finne frem i. Du får blant annet:

  • Ordets utvikling, bakgrunn og sammenheng.
  • Systematisk grammatisk informasjon.
  • Bokstavens historikk.
  • Prefiks beskrevet med former, betydning og bruk.
  • Sitater, minigrammatikk og litteraturliste.
  • Mange nye oppslagsord og nye, enklere eksempler.

Latinsk ordbok er prisvinner for sin brukervennlighet og design.