Norsk ordbok (2018)

Helene Urdland Karlsen og Grete Krogstad

Cappelen Damms Norsk ordbok er et rikholdig oppslagsverktøy for alle som trenger å slå opp i en norsk ordbok. Den tar utgangspunkt i moderne norsk og er grundig gjennomarbeidet med tanke på lesbarhet og brukernes behov.

Norsk ordbok skal gjenspeile virkeligheten vi lever i nå

Ordboken inneholder vanlige ord som en støter på i hverdagen, og ord som kan være vanskelig å forstå, særlig for dem som ikke har norsk som morsmål. Den inneholder mange nye ord og uttrykksmåter, deriblant forkortelser og kortord. Mange av disse har eksistert lenge i det norske språket (e-bok, niqab og transperson), men har ikke nødvendigvis vært å finne i en ordbok før nå. Andre er relativt nye (p-stav, skattemelding og YOLO). Flere etablerte ord har også fått nye betydninger og bruksmåter. Slår du opp på adverbet bare, får du for eksempel vite at det nå også brukes på samme måte som verbet si i gjengivelse av samtale hos ungdom: Jeg bare "det er urettferdig!". En del dialektord og slang er også tatt med, og ordboken representerer med det et moderne, ungt språk.

Framfor å ha med så mange ord som mulig, har vi lagt vekt på å gi god informasjon om de ordene som faktisk er i bruk. Ordboken har over 35 000 oppslagsord med svært mange eksempler (40 000) i alt. Faste uttrykk har også fått en framtredende plass.

Foruten en minigrammatikk inneholder boken språkregler og skriveråd, skrevet av Anne Lene Berge, tidligere lektor i norsk.
Ordboka er tilpasset elever i den videregående skolen, men den kan brukes av norskstudenter på alle nivåer, og av alle andre som trenger å slå opp i en ordbok.

Fakta om Cappelen Damms Norsk ordbok:

 • leservennlig oppsett og design
 • over 35 000 oppslagsord
 • strengt alfabetisk struktur og alfabetstripe i høyre yttermarg gjør det lett og raskt å finne fram
 • oppdatert med de nye rettskrivningsendringene
 • opplysninger om ordenes skrivemåte, bøyning, etymologi og betydning
 • trykkmarkering og uttalemarkering ved importord
 • bøyningsopplysninger på alle oppslag
 • forklaringer, eksempler og synonymer som viser hvordan ordet blir brukt
 • 4000 faste uttrykk
 • fagkoder og stilmarkører
 • rammer med nyttig informasjon på alfabetisk plass i boken
 • enkel brukerveiledning
 • minigrammatikk
 • språkregler og skriveråd
 • norgeskart

Latinsk ordbok

Vibeke Roggen, Egil Kraggerud og Bjørg Tosterud

Latinsk ordbok er laget ut fra moderne språkforståelse og pedagogikk, og er prisvinner for sin brukervennlighet og design.

Den nye utgaven er laget ut fra moderne språkforståelse og pedagogikk.

 • Det er lettere å finne frem – oppslagsord og hovedbetydninger skiller seg tydelig ut.
 • Ordbokartiklene viser ordets utvikling fra den konkrete betydningen til forskjellige former for overført betydning.
 • Ordets bakgrunn og sammenheng er markert, ved sammensatte ord er hver del forklart.
 • Boken gir systematisk grammatisk informasjon for hvert ord.
 • Det er tatt inn nye og enklere eksempler, og mange flere enn før er oversatt.
 • Ord innenfor medisin, jus, retorikk, botanikk og kristen latin er markert.
 • Ordforrådet for middelalder- og nylatin er utvidet.

Latinsk ordbok har mye nyskrevet innhold:

 • Hver bokstav innledes med en liten artikkel som viser bokstavens historikk.
 • Hvert prefiks er beskrevet med former, betydning og bruk.
 • Boken har ca. 270 nye oppslagsord innenfor medisin og ca. 230 nye stedsnavn.
 • Innenfor seksuallivets tabubelagte område er flere ord tatt inn, og både det eldre og det nye ordforrådet er presist oversatt.

Latinsk ordbok har dessuten separate tillegg, alt sammen nyskrevet:

 • En liste over botaniske navn på norske planter og sopp.
 • En samling sitater og bevingede ord.
 • En minigrammatikk.
 • En kommentert litteraturliste angir kilder og viser vei til videre lesning.

Den nye utgaven av Latinsk ordbok vant, som en del av Cappelen Damms ordbokserie, gull og sølv i konkurransen Årets vakreste bøker 2016 for design og brukervennlghet.
Latinsk ordbok har røtter helt tilbake til "Rektorordboken" fra 1887, og er den 5. utgaven.