Norges vakreste ordbøker

Cappelen Damms ordbøker

Cappelen Damms ordbøker framstår som moderne oppslagsverk som speiler språket i vår tid. Serien består av 14 innholdsrike bøker på sju språk for skolearbeid og allmenn bruk, og er prisbelønnet for sin gode lesbarhet og brukervennlighet.

Cappelen Damms ordbøker: Fullverdige ordbøker for allmenn bruk. Velegnet for elever i videregående skole og studenter.
Cappelen Damms skoleordbøker: Passer for elever på ungdomstrinnet og andre som lærer språket på begynnernivå.

Moderne verktøy for språklæring og kommunikasjon
Cappelen Damms ordbøker gjør arbeidet med språkfagene enklere og morsommere. Alle har minigrammatikk og legger vekt på faste uttrykk og vendinger. Tillatt ved eksamen i ungdomsskolen og den videregående skolen.

Praktisk og brukervennlig
Ordbøkene er solide og tåler daglig bruk. De ligger åpent på bordet og har smarte løsninger for raske oppslag.

Best på lesbarhet
Ordboksidene og artiklene har design som gjør det lett å finne riktig oppslagsord og som gir god lesbarhet:

  • Oppslagsordet er satt i farge, i halvfet font.
  • Typografien er designet spesielt for ordbøkene.
  • Ulike betydninger av ordet er tydelig markert.

Norsk

Engelsk

Tysk

Fransk

Spansk

Latin

Islandsk

Fagrelaterte

Nyhet!

Norsk ordbok – nynorsk

Helene Urdland Karlsen

Norsk ordbok – nynorsk tar utgangspunkt i moderne norsk og er grundig gjennomarbeidd med tanke på lesbarheit, eit aktuelt ordtilfang og brukaranes behov for ei påliteleg og praktisk ordbok. Ordboka er laga spesielt for elevar i grunnskulen og i den vidaregåande skulen.

  • 23 000 oppslagsord, de vanligste er markert 
  • over 31 000 brukseksempel
  • 3500 faste uttrykk
  • Minigrammatikk, språkreglar og skriveråd

Norsk ordbok - bokmål

Helene Urdland Karlsen og Grete Krogstad

Norsk ordbok tar utgangspunkt i moderne norsk og er grundig gjennomarbeidet med tanke på lesbarhet og brukernes behov.

Norsk ordbok skal gjenspeile virkeligheten vi lever i nå

Ordboken inneholder vanlige ord som en støter på i hverdagen og ord som kan være vanskelig å forstå, særlig for dem som ikke har norsk som morsmål. 

Norsk ordbok er et rikholdig oppslagsverktøy med mange nye ord og uttrykksmåter, minigrammatikk, språkregler, skriveråd og mye mer.