Følg oss på Facebook, Twitter, Instagram og YouTube!

Facebook:

Cappelen Damm Grunnskole

Cappelen Damm Videregående

Cappelen Damm NOA (gruppe, be om å bli medlem)

Cappelen Damm Akademisk

 

Skolen fra Cappelen Damm

Sykepleieportalen

Cappelens upopulære skrifter

 

Twitter:

Cappelen Damm Akademisk (@cdakademisk)

Cappelen Damm skole (@CDUndervisning)

Nordic Open Access Scholarly Publishing (@noaspinfo)

 

Instagram:

Cappelen Damm Akademisk (@cappelendammakademisk)

Cappelen Damm undervisning (@cappelendammundervisning)

Skolen fra Cappelen Damm (@skolen.cdu.no)

 

YouTube:

Cappelen Damm Undervisning

Unibok digitale lærebøker