Cappelen Damm Akademisk (CDA) er en ledende utgiver av læremidler og fagbøker til høyere utdanning og profesjonsmarkedet. Vi har nærmere 50 ansatte, fordelt på kontorer i Oslo, Kristiansand og København.

Har du spørsmål av generell karakter?
Send en e-post eller ring oss på telefon 21 61 66 13.

 

 

 

Birgit Skaldehaug
forlagssjef

mob. 991 52 728
arbeidssted: Oslo

 

Markedsavdeling

 

Fredrik Pharo
salgs- og markedssjef Cappelen Damm undervisning

mob. 478 58 384
arbeidssted: Oslo

 

Cecilie von Hirsch Larsen
markedssjef akademisk
markedsansvarlig juridiske fag

mob. 916 83 668
arbeidssted: Oslo

Gerd Irene Ødeskaug

 

Gerd Irene Aamlid Ødeskaug
markedsansvarlig samfunnsfag, humaniora og NOASP

mob. 402 44 036
arbeidssted: Oslo

Christopher Johansen

 

Christopher Johansen
markedsansvarlig økonomi og ledelse
bokhandelansvarlig

mob. 922 01 063
arbeidssted: Oslo

Janne Gehrken

 

Janne Gehrken
markedsansvarlig helse- og sosialfag

mob. 980 73 929
arbeidssted: Oslo

Kjersti Bjerkås

 

Kjersti Bjerkås
markedsansvarlig lærerutdanningene

mob. 916 27 818
arbeidssted: Kristiansand

 

Redaksjon for økonomi, jus, samfunnsfag og humaniora

 

Dorte Østreng
redaksjonssjef

mob. 922 13 269
arbeidssted: Oslo

 

Lars Aase
redaktør samfunnsfag og humaniora

mob. 406 16 911
arbeidssted: Kristiansand

 

Knut Vegard Bergem
redaktør samfunnsfag og humaniora

mob. 416 01 066
arbeidssted: Oslo

 

Åsne Lund Godbolt
redaktør organisasjon og ledelse

mob. 917 27 776
arbeidssted: Oslo

 

Elisabeth Holmberg
redaktør samfunnsfag og mediefag

mob. 408 45 124
arbeidssted: Oslo

Unn Kløve

 

Unn Kløve
redaktør juridiske fag

mob. 934 00 685
arbeidssted: Oslo

 

Hans Andreas Tvedt
redaktør juridiske fag

mob. 995 50 604
arbeidssted: Oslo

 

Silje Tørnblad Bøckmann
redaktør økonomi og finans (i permisjon)

mob. 951 11 916
arbeidssted: Oslo

Nils Jørgen Gundersen

 

Nils Jørgen Gundersen
manusredaktør

mob. 458 85 840
arbeidssted: Oslo

Natasja Harung

 

Natasja Harung
manusredaktør  

mob. 905 11 655
arbeidssted: Oslo 

Eirik Spillum

 

Eirik Spillum
redaksjonskonsulent særtrykk av lover og forskrifter/juridiske fag

mob. 922 89 591
arbeidssted: Oslo

 

Redaksjon for helse- og sosialfag

Hilde Lærum

 

Hilde Lærum
redaksjonssjef helse- og sosialfag

mob. 970 97 732
arbeidssted: Oslo

Even Emaus

 

Even Emaus
redaktør helse- og sosialfag

mob. 951 69 517
arbeidssted: Oslo

Anne Marie Gjeldnes

 

Anne Marie Gjeldnes
redaktør helse- og sosialfag

mob. 918 01 681
arbeidssted: Oslo

Karen By
redaktør helse- og sosialfag

mob. 936 58 038
arbeidssted: Oslo

 

Tone Bergset
manusredaktør

mob. 958 31 597
arbeidssted: Oslo


 

Redaksjon for lærerutdanningene

Katinka Lønne Christiansen

 

Katinka Lønne Christiansen
seniorredaktør lærerutdanningene

mob. 906 54 906
arbeidssted: Oslo

Bjørn Olav Aas Hansen

 

Bjørn Olav Aas Hansen
redaksjonssjef lærerutdanningene

mob. 481 01 453
arbeidssted: Kristiansand

 

Maria R. Braadland
redaktør lærerutdanningene

mob. 938 43 731
arbeidssted: Kristiansand

Camilla Kolstad Danielsen
Camilla Kolstad Danielsen
redaktør lærerutdanningene

mob. 470 57 546
arbeidssted: Oslo
Inger Johanne Holth
redaktør pedagogikk og barnehagelærerutdanning

mob. 901 86 634
arbeidssted: Oslo
Mary-Ann Hjemdahl

 

Mary-Ann Hjemdahl
redaktør pedagogikk og barnehagelærerutdanning

mob. 404 28 281
arbeidssted: Kristiansand

Bente Aas Sjursen

 

Bente Aas Sjursen
manusredaktør

mob. 415 06 060
arbeidssted: Oslo

 

Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP)

 

Marte Ericsson Ryste
redaksjonssjef

mob. 416 53 657
arbeidssted: Oslo

 

Katia Stieglitz
redaktør

mob. 977 98 771
arbeidssted: Oslo

 

Simon Aase
redaktør

mob. 415 12 864
arbeidssted: Oslo

 

Øvrige ansatte

Ester Moen

 

Ester Moen
rådgiver rettigheter

mob. 900 44 351
arbeidssted: Oslo

Tom Anders Skaiå

 

Tom Anders Skaiå
avdelingsleder Kristiansand og controller

mob. 404 08 272
arbeidssted: Kristiansand

Bjørg Torhild Johnsen

 

Bjørg Torhild Johnsen
produksjonskoordinator

mob. 905 57 670
arbeidssted: Kristiansand

Foto: Ansgar Valbø

 

En oversikt over ansatte i VAR Healthcare finner du her.