Cappelen Damm Akademisk (CDA) er en ledende utgiver av læremidler og fagbøker til høyere utdanning og profesjonsmarkedet. Vi har nærmere 30 ansatte, fordelt på kontorer i Oslo og Kristiansand.

Har du spørsmål av generell karakter?
Send en e-post eller ring oss på telefon 21 61 66 13.

 

Navn og stilling

Arbeidssted og epost

Birgit Skaldehaug

Forlagssjef

Oslo
Birgit.Skaldehaug at cappelendamm.no

Cecilie von Hirsch Larsen

Markedssjef akademisk
Markedsansvarlig juridiske fag

Oslo
Cecilie.Larsen at cappelendamm.no

Dorte Østreng

Redaksjonssjef
økonomi, jus, samfunnsfag og humaniora

Oslo
Dorte.Ostreng at cappelendamm.no

Morten Yngvar Olsen

Redaksjonssjef
helse- og sosialfag

Kristiansand
Morten.Yngvar.Olsen at cappelendamm.no

Bjørn Olav Aas Hansen

Redaksjonssjef
lærerutdanningene

Kristiansand
Bjorn.Hansen at cappelendamm.no

Marte Ericsson Ryste

Digital utviklingssjef
forskning med åpen tilgang

Oslo
Marte.Ericsson.Ryste at cappelendamm.no