Cappelen Damm Akademisk (CDA) er en ledende utgiver av læremidler og fagbøker til høyere utdanning og profesjonsmarkedet. Vi har nærmere 50 ansatte, fordelt på kontorer i Oslo, Kristiansand og København.

Har du spørsmål av generell karakter?
Send en e-post eller ring oss på telefon 21 61 66 13.

 

 

 

Birgit Skaldehaug
forlagssjef

mob. 991 52 728
arbeidssted: Oslo
Epost: Birgit.Skaldehaug at cappelendamm.no

 

Markedsavdeling

 

Cecilie von Hirsch Larsen
markedssjef akademisk
markedsansvarlig juridiske fag

mob. 916 83 668
arbeidssted: Oslo
Epost: Cecilie.Larsen at cappelendamm.no

Gerd Irene Ødeskaug

 

Gerd Irene Aamlid Ødeskaug
markedsansvarlig samfunnsfag og humaniora (i permisjon til mars 2021)

mob. 402 44 036
arbeidssted: Oslo
Epost: Gerd.Irene.Odeskaug at cappelendamm.no

 

Una Elton
markedsansvarlig samfunnsfag og humaniora (vikariat)

mob. 926 94 993
arbeidssted: Oslo
Epost: Una.Elton at cappelendamm.no

Christopher Johansen

 

Christopher Johansen
markedsansvarlig økonomi og ledelse og NOASP
bokhandelansvarlig

mob. 922 01 063
arbeidssted: Oslo
Epost: Christopher.Johansen at cappelendamm.no

Janne Gehrken

 

Janne Gehrken
markedsansvarlig helse- og sosialfag

mob. 980 73 929
arbeidssted: Oslo
Epost: Janne.Gehrken at cappelendamm.no

Kjersti Bjerkås

 

Kjersti Bjerkås
markedsansvarlig lærerutdanningene

mob. 916 27 818
arbeidssted: Kristiansand
Epost: Kjersti.Bjerkas at cappelendamm.no

 

Redaksjon for økonomi, jus, samfunnsfag og humaniora og helse- og sosialfag

 

Dorte Østreng
redaksjonssjef

mob. 922 13 269
arbeidssted: Oslo
Epost: Dorte.Ostreng at cappelendamm.no

 

Lars Aase
redaktør samfunnsfag og humaniora

mob. 406 16 911
arbeidssted: Kristiansand
Eport: Lars.Aase at cappelendamm.no

 

Knut Vegard Bergem
redaktør samfunnsfag og humaniora

mob. 416 01 066
arbeidssted: Oslo
Epost: Knut.Vegard.Bergem at cappelendamm.no


Morten Yngvar Olsen
redaktør helse- og sosialfag

mob. 404 28 280
arbeidssted: Kristiansand
Epost: Morten.Yngvar.Olsen at cappelendamm.no

 

Karen By
redaktør helse- og sosialfag

mob. 936 58 038
arbeidssted: Oslo
Epost: Karen.By at cappelendamm.no

Anne Marie Gjeldnes

 

Anne Marie Gjeldnes
redaktør helse- og sosialfag

mob. 918 01 681
arbeidssted: Oslo
Epost: Anne.Marie.Gjeldnes at cappelendamm.no

 

Åsne Lund Godbolt
redaktør organisasjon og ledelse

mob. 917 27 776
arbeidssted: Oslo
Epost: Asne.Godbolt at cappelendamm.no

 

Elisabeth Holmberg
redaktør samfunnsfag og mediefag

mob. 408 45 124
arbeidssted: Oslo
Epost: Elisabeth.Holmberg at cappelendamm.no

Unn Kløve

 

Unn Kløve
redaktør juridiske fag

mob. 934 00 685
arbeidssted: Oslo
Epost: Unn.Klove at cappelendamm.no

 

Hans Andreas Tvedt
redaktør juridiske fag

mob. 995 50 604
arbeidssted: Oslo
Epost: Hans.Andreas.Tvedt at cappelendamm.no

 

Silje Tørnblad Bøckmann
redaktør økonomi og finans

mob. 951 11 916
arbeidssted: Oslo
Epost: Silje.Bockmann at cappelendamm.no

 

Tone Bergset
manusredaktør

mob. 958 31 597
arbeidssted: Oslo
Epost: Tone.Bergset at cappelendamm.no

Nils Jørgen Gundersen

 

Nils Jørgen Gundersen
manusredaktør

mob. 458 85 840
arbeidssted: Oslo
Epost: Nils.Jorgen.Gundersen at cappelendamm.no

Natasja Harung

 

Natasja Harung
manusredaktør  

mob. 905 11 655
arbeidssted: Oslo
Epost: Natasja.Harung at cappelendamm.no

Eirik Spillum

 

Eirik Spillum
redaksjonskonsulent særtrykk av lover og forskrifter/juridiske fag

mob. 922 89 591
arbeidssted: Oslo
Epost: Eirik.Spillum at cappelendamm.no


 

Redaksjon for lærerutdanningene

 

Bjørn Olav Aas Hansen
redaksjonssjef lærerutdanningene

mob. 481 01 453
arbeidssted: Kristiansand
Epost: Bjorn.Hansen at cappelendamm.no

Katinka Lønne Christiansen

 

Katinka Lønne Christiansen
seniorredaktør lærerutdanningene

mob. 906 54 906
arbeidssted: Oslo
Epost: Katinka.Lonne.Christiansen at cappelendamm.no

Camilla Kolstad Danielsen
Camilla Kolstad Danielsen
redaktør lærerutdanningene

mob. 470 57 546
arbeidssted: Oslo
Epost: Camilla.Danielsen at cappelendamm.no
Inger Johanne Holth
redaktør pedagogikk og barnehagelærerutdanning

mob. 901 86 634
arbeidssted: Oslo
Epost: Inger.Johanne.Holth at cappelendamm.no
Mary-Ann Hjemdahl

 

Mary-Ann Hjemdahl
redaktør pedagogikk og barnehagelærerutdanning

mob. 404 28 281
arbeidssted: Kristiansand
Epost: Mary-Ann.Hjemdah at cappelendamm.no

Bente Aas Sjursen

 

Bente Aas Sjursen
manusredaktør

mob. 415 06 060
arbeidssted: Oslo
Epost: Bente.Sjursen at cappelendamm.no

 

Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP)

 

Marte Ericsson Ryste
redaksjonssjef

mob. 416 53 657
arbeidssted: Oslo
Epost: Marte.Ericsson.Ryste at cappelendamm.no

 

Katia Stieglitz
redaktør

mob. 977 98 771
arbeidssted: Oslo
Epost: Katia.Stieglitz at cappelendamm.no

 

Simon Aase
redaktør

mob. 415 12 864
arbeidssted: Oslo
Epost: Simon.Aase at cappelendamm.no

 

Maria Rosted Braadland
redaktør

mob. 938 43 731
arbeidssted: Kristiansand
Epost: Maria.Braadland at cappelendamm.no

Øvrige ansatte

Ester Moen

 

Ester Moen
rådgiver rettigheter

mob. 900 44 351
arbeidssted: Oslo
Epost: Ester.Moen at cappelendamm.no

Tom Anders Skaiå

 

Tom Anders Skaiå
avdelingsleder Kristiansand og controller

mob. 404 08 272
arbeidssted: Kristiansand
Epost: Tom.Anders.Skaia at cappelendamm.no

Bjørg Torhild Johnsen

 

Bjørg Torhild Johnsen
produksjonskoordinator

mob. 905 57 670
arbeidssted: Kristiansand
Epost: Bjorg.Torhild.Johnsen at cappelendamm.no

Foto: Ansgar Valbø

 

En oversikt over ansatte i VAR Healthcare finner du her.