For vurderingseksemplar, pressehenvendelser og lignende, ta kontakt med markedsavdelingen: 21 61 66 72.

Henvendelser av mer faglig art rettes til den aktuelle forlagsredaktør.

Spørsmål vedrørende bestillinger i nettbutikken, betaling, brukerstøtte og lignende sendes til kundeservice.

 

Inger Marie Kopperud
Forlagssjef

Tlf. 926 47 957
Epost: Inger.Marie.Kopperud at cappelendamm.no

 

Anita Myskja
Redaksjonssjef
språk

Tlf. 950 73 529
Epost: Anita.Myskja at cappelendamm.no

 

Hege Simensen Hermo
Redaksjonssjef
realfag, samfunnsfag, norsk

Tlf. 996 44 822
Epost: Hege.Hermo at cappelendamm.no

 

Marie Laland Ekeli
Redaksjonssjef
digital redaksjon

Tlf. 943 05 951
Epost: Marie.Laland.Ekeli at cappelendamm.no

 

 

Jarle Havnes
Digital forretningsutvikler

Tlf. 404 08 931
Epost: Jarle.Havnes at cappelendamm.no
 

Renata Barros
 

Renata Barros
Designsjef

Tlf. 941 28 189
Epost: Renata.Barros at cappelendamm.no

Portrett av Maren Bø
 

Maren Bø
Redaktør
digital redaksjon

Tlf. 416 17 915
Epost: Maren.Bo at cappelendamm.no

 

Emilie Norshus Tvedt
Redaktør
digital redaksjon

Tlf. 472 55 171
Epost: Emilie.Norshus.Tvedt at cappelendamm.no

 

Eivor Pedersen
Designer
digital redaksjon

Tlf. 908 54 820
Epost: Eivor.Pedersen at cappelendamm.no

 

Eva Irgens
Seniorredaktør
realfag, kroppsøving

Tlf. 473 36 237
Epost: Eva.Irgens at cappelendamm.no

 

Gro Roksand
Redaksjonskonsulent

Tlf. 951 89 817
Epost: Gro.Roksand at cappelendamm.no

 

Gunn Kristin Haugen
Digital redaktør
språk

Tlf. 976 56 921
Epost: Gunn.Kristin.Haugen at cappelendamm.no

 

Nina Schjelderup Krogh
Redaktør
norsk som andrespråk

Tlf. 408 53 725
Epost: Nina.S.Krogh at cappelendamm.no

 

Liv Veum Seljevold
Redaktør
norsk som andrespråk

Tlf. 412 09 885
Epost: Liv.Veum.Seljevold at cappelendamm.no
 

 

Kjartan Berntsen
Redaktør
norsk for voksne minoritetsspråklige

Tlf. 930 87 668
Epost: Kjartan.Berntsen at cappelendamm.no

 

Birger Nicolaysen
Redaktør
engelsk

Tlf. 901 12 010
Epost: Birger.Nicolaysen at cappelendamm.no

 

Elizabeth Sandseter Mariani
Redaktør
spansk

Tlf. 936 15 030
Epost: Elizabeth.Sandseter.Mariani at cappelendamm.no

 

Kristin Abildsnes
Redaktør
fransk, helse- og oppvekstfag

Tlf. 920 14 820
Epost: Kristin.Abildsnes at cappelendamm.no

Tone Gusland
 

Tone Gusland
Redaktør
helse- og oppvekstfag

Tlf. 934 53 648

Epost: Tone.Gusland at cappelendamm.no

 

Bettina Andrea Avileis
Redaktør
tysk

Tlf. 988 33 419
Epost: Bettina.Avileis at cappelendamm.no

 

Inger-Ma Gabrielsen
Redaktør
ordbøker

Tlf. 970 70 394
Epost: Inger-Ma.Gabrielsen at cappelendamm.no

 

Martin Austnes
Redaktør
historie, samfunnsfag, rettslære

Tlf. 970 98 081
Epost: Martin.Austnes at cappelendamm.no

 

Anniken Ørndal Iversen
Redaktør
samfunnsfag, norsk, markedsføring og ledelse

Tlf. 936 24 441
Epost: Anniken.Orndal.Iversen at cappelendamm.no

 

Aleksander Tysseng Reutz
Prosjektleder/Redaktør
samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse

Tlf. 932 49 570
Epost: Aleksander.Tysseng.Reutz at cappelendamm.no

 

Charlotte Hole Krogstad
Redaktør
norsk

Tlf. 905 41 817
Epost: Charlotte.Hole.Krogstad at cappelendamm.no

 

Kirsten Kalleberg
Redaktør
norsk

Tlf. 922 97 472
Epost: Kirsten.Kalleberg at cappelendamm.no

 

May Lånke
Redaksjonskonsulent

Tlf. 481 43 463
Epost: May.Lanke at cappelendamm.no

 

Anne Nygård
Redaktør
engelsk

Tlf. 920 97 924
Epost: Anne.Nygard at cappelendamm.no

 

Sara Gilsdottir
Redaksjonsmedarbeider, språkfag

Tlf. 468 15 155
Epost: Sara.Gilsdottir at cappelendamm.no

 

Inger Hilde Killerud
Redaktør
samfunnsfag, norsk

Tlf. 952 20 512
Epost: Inger.Hilde.Killerud at cappelendamm.no

 

Bjørn-Terje Smestad
Redaktør
matematikk

Tlf. 482 06 508
Epost: Bjorn-Terje.Smestad at cappelendamm.no

Ingar Ebbestad
Redaktør
grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Tlf. 918 51 328
Epost: Ingar.Ebbestad at cappelendamm.no

 

Martine Müller Kloster
Redaktør
naturfag, biologi

Tlf. 402 04 695
Epost: Martine.Kloster at cappelendamm.no

Henning Vinjusveen Myhrehagen
 

Henning Vinjusveen Myhrehagen
Redaktør
matematikk, informasjonsteknologi

Tlf. 456 66 906
Epost: Henning.Vinjusveen.Myhrehagen at cappelendamm.no

 

Kristian Breistøl
Prosjektleder/Redaktør
matematikk

Tlf. 476 17 976
Epost: Kristian.Breistol at cappelendamm.no

 

Anne Gry Sandvold
Markedsansvarlig
realfag, kroppsøving, helse- og oppvekstfag

Tlf. 970 35 770
Epost: Anne.Gry.Sandvold at cappelendamm.no

Heidi Helgestad
 

Heidi Helgestad
Markedsansvarlig
samfunnsfag, historie, norsk

Tlf. 977 77 299
Epost: Heidi.Helgestad at cappelendamm.no

 

Hilde Mari Haugen
Markedsansvarlig
fremmedspråk, norsk som andrespråk

Tlf. 404 53 825
Epost: Hilde.Haugen at cappelendamm.no