For vurderingseksemplar, pressehenvendelser og lignende, ta kontakt med ønsket avdeling:

Salg- og marked Grunnskole: 21 61 66 71
Salg- og marked Videregående: 21 61 66 72
Salg- og marked Akademisk: 21 61 66 13


Henvendelser av mer faglig art rettes til den aktuelle forlagsredaktør. Se komplett oversikt over avdelingene her.
 

Spørsmål vedrørende bestillinger i nettbutikken, betaling, brukerstøtte og lignende sendes til kundeservice:

Kundeservice nettbutikk: 21 49 70 00
E-post til kundeservice.

 

Fredrik Pharo
 

Fredrik Pharo
Salgs- og markedssjef

Tlf. 478 58 384

Dag Petter Breivik
 

Dag Petter Breivik
Salgssjef digital

Tlf. 901 37 811

Cecilie von Hirsch Larsen
 

Cecilie von Hirsch Larsen
Markedssjef akademisk
Markedsansvarlig juridiske fag

Tlf. 916 83 668

Hilde Margrete Bjørklund
 

Hilde Margrete Bjørklund
Markedsansvarlig grunnskole
– realfag

Tlf. 930 85 213

Cathrine Taxt-Bassant
 

Cathrine Taxt-Bassant
Markedsansvarlig grunnskole
– språkfag og samfunnsfag

Tlf. 900 64 117

Vigdis Pedersen
 

Vigdis Pedersen
Markedsansvarlig grunnskole
– språkfag og samfunnsfag

Tlf. 913 21 596

Hilde Marie Haugen
 

Hilde Marie Haugen
Markedsansvarlig videregående
– fremmedspråk, norsk som andrespråk

Tlf. 404 53 825

Heidi Helgestad
 

Heidi Helgestad
Markedsansvarlig videregående
– samfunnsfag, norsk

Tlf. 977 77 299

Anne Gry Sandvold
 

Anne Gry Sandvold
Markedsansvarlig videregående
– realfag, kroppsøving, helse- og oppvekstfag

Tlf. 970 35 770

Gerd Irene Aamlid Ødeskaug
 

Gerd Irene Aamlid Ødeskaug
Markedsansvarlig akademisk
– samfunnsfag og humaniora og NOASP

Tlf. 402 44 036

Janne Gehrken
 

Janne Gehrken
Markedsansvarlig akademisk
– helse- og sosialfag (i permisjon)

Tlf. 980 73 929

Christopher Johansen
 

Christopher Johansen
Markedsansvarlig akademisk
– økonomii og ledelse

Tlf. 922 01 063

Kjersti Bjerkås
 

Kjersti Bjerkås
Markedsansvarlig akademisk
– lærerutdanningene

Tlf. 916 27 818

Eirik Spillum
 

Eirik Spillum
Redaksjonskonsulent
– særtrykk av lover og forskrifter/juridiske fag

Tlf. 922 89 591

Henriette Garnaas
 

Henriette Garnaas
Salgs- og markedskonsulent

Tlf. 988 43 193

Annette Buck Christoffersen
 

Annette Buck Christoffersen
Salgs- og markedskonsulent

Tlf. 913 61 028

Kine Sundby
 

Kine Sundby
Salgs- og markedskonsulent

Tlf. 938 84 842

Anja Gustavsen
 

Anja Gustavsen
Webredaktør

Tlf. 952 09 218

Helle Klev
 

Helle Klev
Systemansvarlig/prosjektleder

Tlf. 400 63 083