For vurderingseksemplar, pressehenvendelser og lignende, ta kontakt med ønsket avdeling:

Marked Grunnskole: 21 61 66 71
Marked Videregående: 21 61 66 72
Marked Akademisk: 21 61 66 13
Salgsteam: 21 61 66 70


Henvendelser av mer faglig art rettes til den aktuelle forlagsredaktør. Se komplett oversikt over avdelingene her.
 

Spørsmål vedrørende bestillinger i nettbutikken, betaling, brukerstøtte og lignende sendes til kundeservice:

Kundeservice nettbutikk: 21 49 70 00
E-post til kundeservice.

 

Fredrik Pharo
 

Fredrik Pharo
Salgs- og markedssjef

Tlf. 478 58 384
Epost: Fredrik.Pharo at cappelendamm.no

Dag Petter Breivik
 

Dag Petter Breivik
Salgssjef digital

Tlf. 901 37 811
Epost: Dag.Petter.Breivik at cappelendamm.no

Kari Kleven

Kari Kleven
Salgskonsulent

Tlf. 991 61 916
Epost: Kari.Kleven at cappelendamm.no

Kjetil Ødegårdstuen
Salgskonsulent

Tlf. 906 72 641
Epost: Kjetil.Odegardstuen at cappelendamm.no

Ida Havikbotn Høiby
 

Ida Havikbotn Høiby
Salgskonsulent

Tlf. 976 28 088
Epost: Ida.Havikbotn.Hoiby at cappelendamm.no

Martin Asheim
 

Martin Asheim
Salgskonsulent

Tlf. 404 90 565
Epost: Martin.Asheim at cappelendamm.no

Cecilie von Hirsch Larsen
 

Cecilie von Hirsch Larsen
Markedssjef akademisk
Markedsansvarlig juridiske fag

Tlf. 916 83 668
Epost: Cecilie.Larsen at cappelendamm.no

Hilde Margrete Bjørklund
 

Hilde Margrete Bjørklund
Markedsansvarlig grunnskole
– realfag

Tlf. 930 85 213
Epost: Hilde.Bjorklund at cappelendamm.no

Cathrine Taxt-Bassant
 

Cathrine Taxt-Bassant
Markedsansvarlig grunnskole
– språkfag og samfunnsfag (permisjon)

Tlf. 900 64 117
Epost: Cathrine.Taxt-Bassant at cappelendamm.no

Vigdis Pedersen
 

Vigdis Pedersen
Markedsansvarlig grunnskole
– språkfag og samfunnsfag

Tlf. 913 21 596
Epost: Vigdis.Pedersen at cappelendamm.no

Hilde Marie Haugen
 

Hilde Marie Haugen
Markedsansvarlig videregående
– fremmedspråk, norsk som andrespråk

Tlf. 404 53 825
Epost: Hilde.Haugen at cappelendamm.no

Heidi Helgestad
 

Heidi Helgestad
Markedsansvarlig videregående
– samfunnsfag, norsk

Tlf. 977 77 299
Epost: Heidi.Helgestad at cappelendamm.no

Anne Gry Sandvold
 

Anne Gry Sandvold
Markedsansvarlig videregående
– realfag, kroppsøving, helse- og oppvekstfag

Tlf. 970 35 770
Epost: Anne.Gry.Sandvold at cappelendamm.no

 

Ine Ongre Autzen
Markedskonsulent videregående

Tlf. 482 95 066
Epost: ine.ongre.autzen at cappelendamm.no

Gerd Irene Aamlid Ødeskaug
 

Gerd Irene Aamlid Ødeskaug
Markedsansvarlig akademisk
– samfunnsfag og humaniora

Tlf. 402 44 036
Epost: gerd.irene.odeskaug at cappelendamm.no

Janne Gehrken
 

Janne Gehrken
Markedsansvarlig akademisk
– helse- og sosialfag

Tlf. 980 73 929
Epost: Janne.Gehrken at cappelendamm.no

 

Ingrid Pran
Markedsansvarlig akademisk (vikar)
– helse- og sosialfag

Tlf. 416 47 766
Epost: Ingrid.Pran at cappelendamm.no

Christopher Johansen
 

Christopher Johansen
Markedsansvarlig akademisk
– økonomi og ledelse og NOASP

Tlf. 922 01 063
Epost: Christopher.Johansen at cappelendamm.no

Kjersti Bjerkås
 

Kjersti Bjerkås
Markedsansvarlig akademisk
– lærerutdanningene

Tlf. 916 27 818
Epost: Kjersti.Bjerkas at cappelendamm.no

Eirik Spillum
 

Eirik Spillum
Redaksjonskonsulent
– særtrykk av lover og forskrifter/juridiske fag

Tlf. 922 89 591
Epost: Eirik.Spillum at cappelendamm.no

Henriette Garnaas
 

Henriette Garnaas
Salgs- og markedskonsulent

Tlf. 988 43 193
Epost: Henriette.Garnaas at cappelendamm.no

Annette Buck Christoffersen
 

Annette Buck Christoffersen
Salgs- og markedskonsulent

Tlf. 913 61 028
Epost: Annette.Buck.Christoffersen at cappelendamm.no

Kine Sundby
 

Kine Sundby
Salgs- og markedskonsulent (permisjon)

Tlf. 938 84 842
Epost: Kine.Sundby at cappelendamm.no

 

Frida Solheim Mørk
Kundebehandler

Tlf. 930 94 699
Epost:  Frida.Solheim.Mork at cappelendamm.no

 

Kristina Gulbrandsen
Kundebehandler

Tlf. 905 36 445
Epost: Kristina.Gulbrandsen at cappelendamm.no

Anja Gustavsen
 

Anja Gustavsen
Webredaktør

Tlf. 952 09 218
Epost: Anja.Gustavsen at cappelendamm.no