Norsk som andrespråk

Cappelen Damm Utdanning

Nytt stort læreverk:

I arbeidslivet

Norsk arbeidsliv for voksne innvandrere

 

En lang rekke komponenter for variert bruk:

- Tekstbok

- Praksisplasshefte

- Mange yrkeshefter

- Jeg vil bli … serie med yrkesbøker

- Jobbkoder og Jobbprat

- Stor digital ressurs

Lesetrening for nivå A2:

Kort og godt 1

Astrid Raen

Kort og godt

Fem lesehefter om kjente nordmenn. Som leser blir du kjent med personene gjennom viktige hendelser i deres liv. Passer for unge og voksne lesere.

 

  • Politikk
  • Idrett og underholdning
  • Historie
  • Kultur
  • Vitenskap og arbeidsliv