Nyttig for læreren!

Norsk grammatikk for læreren

Kirsti Mac Donald

Hvordan er reglene for bruk av preposisjoner? Når skrives ord sammen? Når sløyfer vi ubestemt artikkel? Hvorfor blir det så mange feil i ordstillingen?

Norsk grammatikk for læreren er aktuell for lærere som underviser i norsk som andrespråk. Boka tar for seg spørsmål som ofte dukker opp i undervisningen, og den hjelper læreren å formulere gode svar, lage eksempler og gi enkle regler.

 

Heftet

Realistisk øving til norskprøven

Norsklab (skolelisens)

Finn Willy Fosen, Jannecke Hofset, Inger Anne Mørch og Gro Smørdal

Med Norsklab kan deltakerne i norsk som andrespråk forberede seg godt til norskprøven. Norsklab inneholder over 500 oppgaver på nivå A1 – B2.

  • samme oppgavetyper som i norskprøven
  • lytte, lese og skriftlig
  • øvingsoppgaver med umiddelbar respons
  • egne tester gir god trening til den faktiske prøven
  • skolelisens og enkeltlisens