Norsk som andrespråk

Cappelen Damm Undervisning

Lesehefter A1/A2

Ida

Gode leseopplevelser for deltakere på spor 1
 

  • Alfabetisering til A2
  • Seks lesehefter
  • Langsom språklig progresjon
  • Illustrasjoner og visuell støtte
  • Passer for unge og voksne
  • Historier om familie, vennskap og kjærlighet

Basar Elevnettsted

Basar er et motiverende, rikholdig digitalt læremiddel med teori og oppgaver for unge og voksne med norsk som andrespråk, nivå A1–B2.

Innholdet er organisert i leksjoner og fordelt på kategoriene lese, lytte, skrive, muntlig og grammatikk.

Basar finnes blant annet lesetekster, videoer, lytteoppgaver og skriveoppgaver med skrivestøtte, og læremiddelet er tilrettelagt for omvendt undervisning.