Norsk som andrespråk

Cappelen Damm Undervisning

Nytt stort læreverk:

I arbeidslivet

Norsk arbeidsliv for voksne innvandrere

 

En lang rekke komponenter for variert bruk:

- Tekstbok

- Praksisplasshefte

- Mange yrkeshefter

- Jeg vil bli … serie med yrkesbøker

- Jobbkoder og Jobbprat

- Stor digital ressurs

Basar er et motiverende, rikholdig digitalt læremiddel med teori og oppgaver for unge og voksne med norsk som andrespråk, nivå A1–B2.

Innholdet er organisert i leksjoner og fordelt på kategoriene lese, lytte, skrive, muntlig og grammatikk.

Basar finnes blant annet lesetekster, videoer, lytteoppgaver og skriveoppgaver med skrivestøtte, og læremiddelet er tilrettelagt for omvendt undervisning.

På vei Digital Elevnettsted (2018)

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

Gode pedagogiske muligheter

 

5500 oppgaver, mye film, uttale, lydbok og gode funksjoner:

• Lærer får god oversikt over utført arbeid og resultater og kan tilpasse undervisningen

• Prosessorientert skriving: Lærer kan rette skriftlige besvarelser i nettstedet.

• Lærer kan tildele oppgaver til elever og grupper, og lage egne oppgaver.

Lesehefter A1/A2

Ida

Gode leseopplevelser for deltakere på spor 1
 

  • Alfabetisering til A2
  • Seks lesehefter
  • Langsom språklig progresjon
  • Illustrasjoner og visuell støtte
  • Passer for unge og voksne
  • Historier om familie, vennskap og kjærlighet