• NOA-seminarene 2018: Oslo | Bergen | Trondheim

    Muntlige ferdigheter i begynneropplæringen

    Vi inviterer til vårens NOA-seminarer hvor vi setter søkelys på muntlige ferdigheter – og hvor Marte Spurkland vil dele sine opplevelser under arbeidet med boka Klassen – fortellinger gjennom et skoleår.