Kvinne i videokonferanseFoto: PixelsEffect/Getty Images

I Cappelen Damm har vi flere nye og oppdaterte læremidler for norsk som andrespråk denne våren. Alle nye læreverk har elev- og lærernettsted på ny plattform som gir mulighet for lagring, rapporter og elev–lærerdialog.

Vi vil holde digitale presentasjoner og kurs fra mars og ut over.

Følg med her eller

meld deg på nyhetsbrev for Norsk som andrespråk

Stein på stein i ny utgave

Læreverket lanseres i april og framstår som kraftig oppdatert. Den nye utgaven av Stein på stein er motiverende og gir opplæring i norsk språk, samfunn og arbeidsliv fram mot nivå B1. Læreverket følger den nye læreplanen i Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Basar i ny utgave

Basar 2021 er tilgjengelig på markedet og kommunale voksenopplæringer og andre tilbydere av norskopplæring godkjent av Kompetanse Norge tilbys gratis lisenser ut skoleåret 20/21. Ta gjerne kontakt om dette er interessant.

Basar er et motiverende, digitalt læremiddel med teori og oppgaver for voksne og unge deltakere med norsk som andrespråk på nivå A1-B2. Basar er tilrettelagt for omvendt undervisning er svært godt egnet-, og tilfredsstiller alle krav til nettbasert undervisning.

I arbeidslivet

I arbeidslivet er et nytt og stort læreverk i arbeidslivskunnskap for voksne innvandrere. I arbeidslivet består av en rekke komponenter som kan brukes om hverandre: Tekstbok, praksisplasshefte, mange yrkeshefter, Jeg vil bli-serien, Jobbkoder, Jobbprat og en stor nettressurs med stoff og oppgaver til alle komponenter. Flere yrkeshefter kommer i tiden framover.

Andre nye titler våren 2021

Kort og godt. Lesehefter for A2–B1 om kjente, norske personer

Lasse og Ali: To kamerater. Lesebok for nivå A1–A2.

Klar: Praksisordbøker og app for fagspråk for yrkesfaglige retninger

Elev- og lærernettsteder med nye muligheter

Basar og elev- og lærernettsteder til alle nye læreverk har følgende funksjonalitet. Det blir holdt kurs i bruk av funksjonaliteten ut over våren, og det finnes gode instruksjonsfilmer.

Rapporter som gir god oversikt: Elevenes arbeidet lagres, og elev og lærer kan enkelt holde oversikt over progresjon og resultater gjennom ulike rapporter: tidsrapport, aktivitetsrapport og elevrapport.

Se hvordan du lager rapporter.

Individuell tilpassing er enkelt ved å tildele ulike leksjoner og oppgaver til enkeltelever eller grupper ut fra behov. Lærere kan også lage egne oppgaver og tildele til elevene.

Se hvordan du tildeler og lager innhold.

Ressursene gir mulighet for prosessorientert skriving ved at elevene kan sende skriftlige besvarelser direkte til lærer, som kan rette og kommentere og sende tilbake for videre arbeid. Alle versjoner av teksten lagres og kan også brukes i vurdering. Funksjonen kan også brukes til dialog mellom lærer og elev inne i nettstedet.

Se hvordan du retter og kommenterer skriveoppgaver.