Basar

I Basar finner du tre leksjoner om samene og deres historie. De tre leksjonene er tilpasset for nivå A2, B1 og B2. Alle leksjonene inneholder tekst, selvrettende oppgaver og oppgaver som kan brukes som utgangspunkt for samtale eller til tekstproduksjon

Basar er ute i ny og utvidet utgave. Nå finner du også leksjoner i samfunnsfag, matematikk og naturfag, i tillegg til norsk som andrespråk. Nye Basar har også utvidet funksjonalitet:

  • Rapporter som gir oversikt over aktivitet og progresjon
  • Tildeling av leksjoner til enkeltelever og grupper gir mulighet for individuell tilrettelegging
  • Prosessorientert skriving gjennom mulighet for innsending og retting av skriveoppgaver.
  • Søkefunksjon og gode filtreringsmuligheter

Les mer om nye Basar