Basar, På vei, I arbeidslivet, Hei! B1
Basar, På vei, I arbeidslivet, Hei! B1

Som del av en tiltakspakke for integrering av innvandrere, har Kompetanse Norge frikjøpt lisenser for deltakere som får opplæring etter introduksjonsloven. Målet er å øke bruken av nettbasert opplæring.

 

Det betyr at vi nå tilbyr et ubegrenset antall gratis lisenser til de digitale ressursene

  • Basar (heldigitalt, nivå A1–B2)
  • På vei Digital (nivå A1–A2)
  • Hei! B1 Elev- og lærernettsted
  • I arbeidslivet Digital (nivå A1–A2)

Disse digitale ressursene er svært velegnet til nettbasert norskopplæring fordi du som lærer har mulighet for å følge opp og tilpasse undervisningen til enkeltelever og grupper. Dette gjøres gjennom aktivitets- og tidsrapporter og mulighet for tildeling av oppgaver, retting av skriveoppgaver og lærer–elev kommunikasjon. Lær mer om pedagogiske muligheter i våre digitale ressurser.

Du kan lese mer om læremidlene lenger ned.

Vi oppretter lisenser automatisk til alle kommunale voksenopplæringssentre innen 15. november. Lisensene har varighet til og med 31. august 2021. Andre tilbydere som er godkjent av Kompetanse Norge har også rett til gratis lisenser. Ta kontakt med oss: cdukunde(at)cappelendamm.no

Kompetanse Norges mål med frikjøpet er å øke nettbasert norskopplæring i kommunal voksenopplæring, og tilbudet om gratis lisenser gjelder derfor læremidler som oppfyller kravene til denne typen undervisning. Les om frikjøpet hos Kompetanse Norge

 

Læremidler til nettbasert norskopplæring

Basar

Basar
Basar er et motiverende, digitalt læremiddel med teori og oppgaver på nivå A1-B2, i kategoriene lese, lytte, skrive, uttale og grammatikk. I Basar finnes blant annet lesetekster, videoer, lytteoppgaver og skriveoppgaver med skrivestøtte. Basar er tilrettelagt for omvendt undervisning og oppdateres ofte med nytt og aktuelt innhold. I desember 2020 kommer Basar i ny utgave med utvidede muligheter for oppfølging og tilpassing til enkeltelever og grupper.

Les mer om innhold og muligheter i Basar

 

På vei Digital

På vei
På vei Digital er nettressursen til På vei for nivå A1–A2. På vei Digital er godt tilrettelagt for differensiering med 5500 oppgaver på tre nivåer. Ressursen har innlest tekst fra tekstboka, et eget opplegg for uttale med filmer, og engasjerende videoer som presenterer grammatikk.

På vei har aktuelt innhold for unge og voksne deltakere, og ordforråd og grammatikk bygges systematisk og trinnvis opp. Progresjonen er jevn og strukturen svært oversiktlig. Det finnes ordlister for 29 språk. På vei tekstbok og arbeidsbok finnes i digitalt format som brettbøker.

Se en kort film om innhold og muligheter med På vei.

Lær om På vei grammatikkfilmer

Les mer om På vei A1–A2

 

Hei! B1

Hei B1
I Hei! B1 får deltakerne mulighet til å jobbe med tema som er samfunnsaktuelle og angår alle voksne som bor i Norge. De får øve seg på å utrykke egne meninger, delta i samtaler og diskusjoner, og de får jobbe med oppgaver som fremmer språklæring og legger til rette for refleksjon.

Nettressursen til Hei! B1 tilbyr svært mye og innhold og kompletterer læreverket for deltakeren. Den har varierte oppgaver, ordlister på mange språk, innlest tekst og digital tekstbok. Deltakeren kan lese og høre på tekstboka, øve på uttale og spille inn egen lyd og høre på seg selv.

Hei! B1 finnes på bokmål og nynorsk.

Se en kort presentasjonsfilm av Hei! B1

Les mer om Hei! B1

 

I arbeidslivet

I arbeidslivet
I arbeidslivet er et nytt og stort læreverk i arbeidslivskunnskap, med en rekke komponenter for variert bruk. Kommunikative ferdigheter blir vektlagt. I arbeidslivet Digital er nettressursen til læreverket og inkluderer oppgaver for videre arbeid med lærestoffet fra alle bøker og hefter i læreverket. Nettressursen inneholder også nyttige filmer om jobbsøking og jobbintervju, og filmer om vanlige og litt vanskelige situasjoner på jobben. Filmene avsluttes med diskusjonsoppgaver.

Se en kort film om I arbeidslivet og mulighetene læreverket gir

Les mer om I arbeidslivet