Kort presentasjonsfilm om:

Hei! abc Norsk for voksne innvandrere

Norsk - matematikk - naturfag - samfunnsfag

BASAR – hva vil du lære?

Kategori:

Motiverende, digitalt læremiddel for voksne og unge deltakere med norsk som andrespråk på nivå A1-B2 (1:56).

Nytt læreverk om norsk arbeidsliv for innvandrere

I arbeidslivet

Kategori:

I arbeidslivet er et stort læreverk med en rekke ulike komponenter gir mulighet for variert og fleksibel bruk (2:40).

I arbeidslivet - Tørre å spørre

Kategori:

I arbeidslivet Digital inneholder filmer om jobbintervju og vanlige og litt vanskelige situasjoner på jobben. Se filmen «Tørre å spørre».

NOA-seminar 27. okt. 2017

Basar – hva vil du lære?

Kategori:

Cappelen Damm presenterer en ny, stor digital ressurs – Basar, som blant annet inneholder oppgaver for nivå A1-B2 og for alle ferdigheter. Læremiddelet er tilrettelagt for omvendt undervisning.

Marte Monsen, Høgskolen i Hedmark

Skriving på andrespråket

Kategori: NOA

Hva er typisk for tekster skrevet av andrespråklige? Hva vektlegges i vurderingen av tekster skrevet til norskprøvene? Monsen diskuterer problemstillinger knyttet til skriveundervisningen på A2-B1-nivå.

Vibece Moi Selvik, forfatter

Hei! A2. Samfunnet inn i klasserommet

Kategori: NOA

Hei! A2 bringer samfunnet inn i klasserommet ved å ta opp aktuelle problemstillinger på en engasjerende måte som vil legge til rette for refleksjon og diskusjon. Tre av bokas ti kapitler har arbeidsliv som tema.