Videopresentasjoner fra NOA-seminaret 2018

Muntlige ferdigheter i begynneropplæringen

På Cappelen Damms NOA-seminar denne våren (Bergen, Trondheim og Oslo) var temaet muntlig språk for begynnere i norskopplæringen. Hvordan oppnå et muntlig språk, og hvordan få et språk som flyter godt?

Noen av landets fremste fagfolk belyste temaet fra ulike vinkler, blant annet to foredrag om prosodi. Vårt nye læreverk Sesam var utgangspunkt for et foredrag om muntlig språkopplæring i praksis. Vi fikk også høre om Marte Spurklands opplevelser da hun fulgte sju avgangselever ved en videregående skole i ett år – hvordan de virkelige heltene kanskje ikke er de som går ut med toppkarakterer, men de som mot alle odds klarer å bestå.

Du kan se filmer av foredragene ved å klikke på titlene nedenfor – eller ved å gå til Cappelen Damm TV, hvor du også vil finne nyttige filmer fra foredrag ved tidligere seminarer. Presentasjonene, der de er tilgjengelig, ligger i lenke under teksten.

 

Muntlig-undervisning med Sesam ved Bente Sæther Günenc og Jorunn Mo

To av forfatterne av Sesam - muntlig begynneropplæring i norsk, gir praktiske tips til hvordan du kan bruke Sesam i klasserommet. De viser et undervisningsopplegg med utgangspunkt i et kapittel fra boka.   Muntlig-undervisning med Sesam.pdf

Les mer om Sesam her

 

Hvordan undervise i norsk samba? En praktisk økt om prosodi  ved Snorre Karkkonen Svensson

Med sin rytme og tone skiller norsk seg fra mange andre språk, og det gjør at nettopp prosodi blir så viktig i undervisningen. Dette foredraget byr på praktiske tips til hvordan læreren kan fokusere på fenomen som trykk, språkrytme, tonemer og setningsintonasjon. Svensson tar utgangspunkt i multisensorisk uttaleundervisning, en metode han har utviklet selv.

 

Jan Kristian Hognestad, UiS (presentasjon): Tone, trykk og rytme. Norsk prosodi i andrespråksperspektiv. Jan K. Hognestad, UiS.pdf (Ikke tilgjengelig som film.)

 

Klassen – fortellinger fra et skoleår ved Marte Spurkland

Skjønner vi norske attenåringer litt bedre, skjønner vi den norske fremtiden litt bedre – det var journalist Marte Spurklands hypotese da hun gikk i gang med dokumentarprosjektet som ble til boka Klassen – fortellinger fra et skoleår.

 

 

Basar - hva vil du lære ved Kjartan Berntsen

Redaktøren presenterer Basar – vårt nye heldigitale læremiddel med teori og oppgaver. Basar inneholder lestekster, videoer, lytteoppgaver, uttaleøvinger og skriveoppgaver med skrivestøtte. Tilrettelagt for omvendt undervisning.  Basar Presentasjon.pdf

Les mer om Basar her