Gratis seminar: Bergen | Trondheim | Oslo

Muntlige ferdigheter i begynneropplæringen

Velkommen til et faglig sterkt NOA-seminar. Vi har invitert noen av landets fremste fagfolk innen muntlig språk og uttale til å belyse temaet fra sine ulike faglige ståsteder –  til nytte og inspirasjon i klasserommet. Marte Spurkland, som er aktuell med boka Klassen. Fortellinger fra et skoleår, vil snakke om sine opplevelser da hun fulgte sju avgangselever ved en videregående skole gjennom et år. Og du får en presentasjon av vårt nye, heldigitale læremiddel Basar.

Seminarene er gratis for lærere i norskopplæringen, og om du har lang reisevei, er det mulighet for redusert pris på overnatting.

Gå til program og påmelding