Videopresentasjoner fra NOA-seminaret okt. 2017

Nøkler til voksnes læring

 

Cappelen Damms NOA-seminar den 27. oktober ga et sjeldent innsyn i voksen språkinnlæring og kompleksiteten i språklæringsprosessen. Hvordan motiveres voksne og hvilke didaktiske grep kan man ta for å inspirere til innsats og læring? Nå kan du se presentasjonene fra seminaret ved å klikke på titlene nedenfor, eller ved å gå til Cappelen Damm TV.

 

Personlige narrativer om det å lære norsk som voksen Ann-Kristin Helland Gujord, UiB
«Hos en voksen er tanken helt full av masse ting». Innvandrarars eigne beskrivingar av og refleksjonar om det å lære eit nytt språk i vaksen alder.

Språkinnlæraranes, eller innvandraranes, eigne beskrivingar av korleis det er å lære norsk i vaksen alder, er knapt granska i norsk andrespråksforsking. I dette innlegget vil eg gi eit innblikk i eit sett med personlege narrativar skrivne av vaksne norskinnlærarar. Eg vil gi utdrag av kva innlærarane skriv om språk og språklæring, og vise korleis det som kjem fram i innlæraranes eigne beskrivingar, teiknar eit kompleks bilete av språklæringsprosessen, og kan slik vere ei viktig kjelde til innsikt i vaksen andrespråkslæring, både for forskaren og læraren.

 

Sesam – muntlig begynneropplæring i norsk Bente Günenc, Jorunn Mo og Solgunn Hjalming Moen


Forfatterne av Sesam presenterer verket og forteller om sine erfaringer med effektiv muntlig begynneropplæring.

Sesam er en sterk pakke for den første muntligopplæringen. Elevene bygger vokabular og språklige strukturer for en funksjonell muntlig ferdighet, og læreverket inviterer elev og lærer til en aktiv, muntlig språkopplæring.

 

Basar – hva vil du lære? Gunn Kristin Haugen 

Cappelen Damm presenterer en ny, stor digital ressurs med både teori og oppgaver. Basar er et rikholdig læremiddel som inneholder blant annet lesetekster, lytteoppgaver, videoer og skriveoppgaver med skrivestøtte, og som er tilrettelagt for omvendt undervisning.

 

Omvendt undervisning Kjartan Berntsen

Hvordan kan man bruke omvendt undervisning i voksenopplæringen? Berntsen har aktivt brukt omvendt undervisning i klasserommet og gir her tips til hvordan det kan gjøres effektivt.

 

Andrespråksdidaktikk og motivasjon del 1 Marte Monsen, Høgskolen i Hedmark

I dette foredraget rettes oppmerksomheten mot andrespråksdidaktiske problemstillinger i undervisningen for voksne. Voksne som lærer et andrespråk er i en annen livssituasjon og har andre erfaringer enn yngre elever. I foredraget utforsker Marte Monsen hvilke følger dette kan få for andrespråksundervisningen.

 

Andrespråksdidaktikk og motivasjon del 2 Marte Monsen, Høgskolen i Hedmark

I siste del av Monsens foredrag går hun spesielt inn på temaet lesing og lesemotivasjon og diskuterer blant annet hva ulike teksttyper bidrar med i andrespråkslæringen.|