Ny, stor digital ressurs: Gratis tilgang ut skoleåret!

BASAR – hva vil du lære?

Basar er et rikholdig digitalt læremiddel med teori og oppgaver for deltakere på nivå A1–B1. Ved lansering finnes i hovedsak innhold på A2-nivå, men nettstedet er under kontinuerlig utvikling. I Basar finnes blant annet lesetekster, videoer, lytteoppgaver og skriveoppgaver med skrivestøtte.

Lærestoff og oppgaver er inndelt i leksjoner, og alle leksjoner er knyttet til temaer og mål fra læreplanen. Det finnes leksjoner i kategoriene lese, lytte, skrive, muntlig og grammatikk. Læreren kan følge aktiviteten i sine grupper, og ressursen er tilrettelagt for å kunne brukes i «omvendt undervisning».

Basar er et levende, fleksibelt og rikt læremiddel som stadig vil utvides med nytt og aktuelt innhold.

Basar vil være gratis tilgjengelig for lærere og deltakere fram til sommeren. Lisenser kjøpes for kr. 0,- her.