Presentasjoner og video fra NOA-seminaret 2017

Deltakeren med solid skolebakgrunn – raskt til målet

iStock:186381607_DrAfter123

 

Det har vært mye snakk om hurtigsporet for innvandrere med lang utdanning. Norskopplæring er basisen, men for å fungere, og ha det godt i den hverdagen man lever i er det mange felt man skal være kompetente i. Hvordan skal vi lykkes med å gi disse deltakerne en helhetlig opplæring på den korte tiden som er til rådighet?

 

Dette var tema for Cappelen Damms NOA-seminar som ble arrangert i Bergen og Trondheim, samt i Oslo i en utvidet versjon i begynnelsen av mai. Verket Norsk på 1-2-3 gir mulighet for undervisning godt tilpasset spor 3-deltakeren som har noe erfaring med engelsk språk. Verket ble presentert på seminarene, i tillegg til en rekke interessante temaer for lærere som underviser denne gruppen.

 

Vi anbefaler å åpne presentasjonene i Chrome.

Foredragene ble filmet, og du kan se dem i sin helhet på Cappelen Damm TV.

 

Nedenfor finner du presentasjonene fra foredragene.

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald:

Norsk på 123. Presentasjon 

 

Kirsti Mac Donald:

Grammatikk for læreren 

 

Aasne Vikøy, Høgskolen på Vestlandet og Else Berit Molde, Universitetet i Bergen:

Korleis oppnå akademisk språkkompetanse på andrespråket 

 

Helga Tørå Karsrud, Arendal Voksenopplæring:

Ressursmobilisering for høyt utdannede

 

Linda Hagen

Samtalen som verktøy. Trening i grunnleggende kommunikasjon for personlig og faglig utvikling. 

 

Snorre Karkkonen Svensson:

Mulitsensorisk uttaleundervisning 

 

Du kan også lese mer om multisensorisk uttaleundervisning i Snorre Karkkonen Svenssons gratis nettressurs