Cappelen Damms Arbeidslivsseminar 2017

Se video og presentasjoner

Cappelen Damms arbeidslivsseminar. Foto: Ansgar Valbø

Arbeidslivsseminaret ble arrangert 10. mars, med sterkt faglig innhold og stort oppmøte. De fleste presentasjonene er tilgjengelige her, for dem som ikke var tilstede, eller for deltakere som har lyst til å dele kunnskapen. Mange av foredragene ble filmet og kan også ses på Cappelen Damm TV.

Bilde fra Arbeidslivsseminaret. Foto: Ansgar Valbø

I det offentlige ordskiftet er arbeidsretting ofte nevnt som nøkkelen til vellykket integrering. Med dette seminaret ønsket vi å belyse temaet fra flere vinkler for å identifisere hva som skal til for å lykkes på lærestedet og i det enkelte klasserom.

Vi takker foredragsholderne for interessante foredrag som har bidratt til større forståelse for hvordan arbeidsretting kan integreres i norskopplæringen – og alle dere som kom og var interesserte deltakere på seminaret!

 

Videoer fra foredragene finner du nederst på siden.

 

Presentasjonene finner du her:

Kenneth Stien, NHO
Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft

Jon Rogstad, Fafo
Arbeidsliv og integrering – hva sier forskningen

Vigdis Lahaug, Kompetanse Norge
Arbeidsrettet norskopplæring

Christin Ruth og Janne Grønningen, Røyken voksenopplæring
Integrering av arbeidsretting i norskopplærinen – hvordan gjør man det?

Toril Sundal Leirset, Levanger kommune
Nye muligheter til ordinært arbeid for innvandrerkvinner med lite utdanning
 

Levanger kommunes har gjort materiell fra prosjektet for innvandrerkvinner tilgjengelig:
Nye muligheter til ordinært arbeid for innvandrerkvinner med lite utdanning

Jens Listrup, IKEA Ringsaker
Fra en arbeidsgivers side: Hva kreves for vellykket arbeidspraksis?

 

Hilde Lerfaldet, Justis- og beredskapsdepartementet

Åpning av seminaret

Åpning av seminaret ved Hilde Lerfaldet, Justis- og beredskapsdepartementet