Faglitterært forfatterstipend til NOA-forfattere:

«Andrespråksdidaktikk for grunnskolelærere»

Årets faglitterære forfatterstipend ble delt ut på forlagets forfatterfest i Cappelen Damms lokaler torsdag 10. november.

Gunhild Tveit Randen og Marte Monsen ble tildelt stimuleringsstipend på kr 25 000 for prosjektet «Andrespråksdidaktikk for grunnskolelærere».

Marte Monsen og Gunhild Tveit Randen er førsteamanuenser ved Høgskolen i Hedmark. De forsker innen norsk som andrespråk, og underviser i norsk og norsk som andrespråk i lærerutdanningen og på etterutdanningskurs for lærere.

 

Prosjektet «Andrespråksdidaktikk for grunnskolelærere» gir en grunnleggende innføring i hvordan elever med et annet morsmål lærer norsk, og hvordan de lærer med norsk som læringsspråk. Forfattere legger vekt på hva lærere kan gjøre for å støtte språkutvikling og faglig læring hos elevene. Hvert kapittel tar utgangspunkt i fortellinger fra skolesituasjoner og viser hvordan forskningsbasert kunnskap kan anvendes i klasserommet.

Fra juryens vurdering: «Vi deler forfatternes sterke ønske om å bidra til å gi lærere den kompetansen de trenger. I bunn og grunn handler det om å ta skolens viktigste samfunnsoppgave på alvor, nemlig at alle elever utvikler det språket og den kunnskapen de trenger for å kunne delta i samfunnet. Studiet norsk som andrespråk er en spesialistlærerutdanning, men samfunnsendringene har gjort at alle lærere i dag må ha en del av denne kompetansen. Da trenger de en lærebok som gjør kunnskapen tilgjengelig uten at det kreves særlige forkunnskaper.»

Øvrige vinnere

Hovedstipendet på kr 100 000 ble tildelt M. Azam Mansoor, Saira Mauland Mansoor, Nadia Mauland Mansoor og Nina Mauland Mansoor. De får prisen for prosjektet «Biokjemi for helse- og naturvitenskapelige fag».

May-Len Skilbrei og Kari Stefansen ble tildelt stimuleringsstipend for prosjektet «Lærebok om seksuell vold».