Boklansering

Akademisk frokost: Makt og opposisjon i arbeidslivet

Makt og opposisjon i arbeidslivet

Cappelen Damm Akademisk inviterer til boklansering med Eivind Falkum med flere.

Boken "Makt og opposisjon i arbeidslivet" tar utgangspunkt i det norske arbeidslivet som kontekst for måter å organisere og lede virksomheter på.

  • Hvordan påvirkes ledelse og organisasjon av de muligheter og begrensninger som styrer det norske arbeidslivet?
  • Hvordan har styrkeforholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i Norge endret seg i løpet av de siste tiårene?
  • Hva kjennetegner det norske arbeidslivet i dag?

 

Eivind Falkum har gjennom mange år vært en av Norges fremste arbeidslivsforskere, med omfattende erfaring fra, og innsikt i, store private selskaper og offentlige virksomheter. I Makt og opposisjon i arbeidslivet tar han for seg ulike teorier om organisasjon, makt og ledelse, og knytter disse til empirisk arbeidslivskunnskap i Norge. På denne måten synliggjør han hvordan makt har blitt etablert, fordelt og praktisert i det norske arbeidslivet, helt opp til våre dager.


Program kommer senere.


Dørene åpner klokken 08:00, programstart fra klokken 08:30. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Det vil bli enkel servering og mulighet til å kjøpe boken.

Velkommen!