Akademisk Bok & Bar

Isolasjon i norske fengsler – hva vet vi nå?

Aldri tidligere har det vært rettet så mye oppmerksomhet mot bruken av isolasjon i norske fengsler som i 2019. Å sette en frihetsberøvet person i isolasjon, er et av de aller mest inngripende maktmidlene en demokratisk stat har til rådighet overfor sine borgere. Debatten har avdekket mange spørsmål: Hvorfor brukes isolasjon så ofte i skandinaviske fengsler? Hvorfor fortsetter den internasjonale kritikken av Norge, Sverige og Danmark for denne praksisen? Hva skjer egentlig når et menneske plasseres i isolasjon? Og hva kan vi gjøre for å unngå at isolasjon tas i bruk?

Vi inviterer til Akademisk Bok & Bar med utgangspunkt i boka «Isolasjon. Et fengsel i fengselet», hvor forskere, praktikere og personer med egne erfaringer for første gang i bokform har gått sammen om å svare på disse spørsmålene.

Program:
I tillegg til innlegg fra redaktørene Marte Rua og Peter Scharff Smith, vil Anders Løvlie ved Institutt for offentlig rett (UiO), Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty International, Nils Leyell Finstad, leder i Oslo fengsel, og Grethe Kristine Olsen, Jussbuss, kommentere boka.
 

Vi åpner dørene og baren kl. 18.30, med programstart ca. 19.00. Programmet varer ca. en time, før vi avslutter med litt rom for en prat og mingling.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, vel møtt!