29.08 KL 08:30 til KL 09:30
Cappelen Damm
Akersgata 47/49 | Vis på kart
Påmelding
Meld deg på her

Akademisk frokost

Å minnes de døde

Den lutherske reformasjonen på 1500-tallet bidro til viktige endringer i måten å forholde seg til døden og de døde på. Forestillingen om skjærsilden ble avvist, og dermed også troen på at det var mulig å hjelpe de døde som befant seg der gjennom forbønn og sjelemesser. Desto viktigere ble det å dø med en sann tro.

Det var også om å gjøre å holde minnet om de døde ved like. Blant de viktigste kildene til å belyse den lutherske minnekulturen de første generasjonene etter reformasjonen er likprekener og epitafier (minnetavler over de døde). Dette kildematerialet er tidligere lite undersøkt i norsk sammenheng, men spiller en sentral rolle i boka Å minnes de døde, som vi lanserer på Akademisk frokost.

Mer informasjon om programmet kommer!

 

Praktisk informasjon:

Vi serverer kaffe og enkel frokost fra kl. 8.00, med programstart 8.30.

Gratis deltakelse, men meld deg gjerne på til akademisk@cappelendamm.no.

Det vil bli mulighet til å kjøpe boken.