03.09 KL 18:30 til KL 20:30
Cappelen Damm
Akersgata 47/49, Oslo | Vis på kart

Akademisk Bok & Bar

Er Marx fortsatt relevant?

På 1900-tallet fikk Karl Marx’ teorier stor betydning for den politiske tenkningen og samfunnsutviklingen over store deler av verden. Etter Berlin-murens fall og Sovjetunionens kollaps er sporene etter Marx i politikken og i akademia delvis visket ut. Marx’ svakere tilstedeværelse i dagens forskning reiser spørsmålene: Er det noe som blir oversett? Er ikke Marx lenger relevant?

Vi inviterer til diskusjon om disse spørsmålene på Akademisk Bok & Bar med flere av forfatterne av boka Den unge Marx, som tar for seg hvordan vi kan forstå Marx’ skrifter som historiske tekster i vår tid.

Mer informasjon om program kommer!


Vi åpner dørene og baren kl. 18.30, med programstart 19.00.

Se for øvrig arrangementets Facebook-side.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, vel møtt!