23.05 KL 08:00 til KL 09:30
Cappelen Damm, Halvbroren
Akersgata 47/49 | Vis på kart
Påmelding
Meld deg på

Akademisk frokost

Empowerment i arbeidslivet

Empowerment, eller myndiggjøring i arbeidslivet, er viktig for å utvikle kraften som finnes i de menneskelige ressursene som finnes på en arbeidsplass.

Cappelen Damm inviterer til Akademisk frokost med lansering av Stein Amundsens bok Empowerment i arbeidslivet. Forfatteren vil først komme nærmere inn på hva som ligger i selve begrepet empowerment, både med tanke på ulike perspektiver og historiske røtter.

Videre vil Øyvind Lund Martinsen, professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI og Daniel Berg-Hansen, NAV-leder på NAV Skedsmo sammen med forfatter vil diskutere bokens tematikk nærmere.

Blant temaene som behandles er:

  • Den norske arbeidslivsmodellen
  • Empowerment på individnivå – myndiggjorte ansatte
  • Selvledelse
  • Medarbeiderskap
  • Maktdeling, autonomi, ledelse og styring, tillit og kontroll

 

Praktisk informasjon:
Vi serverer enkel frokost fra kl. 8.00, med programstart 8.25.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men vi setter pris på at du melder deg på til akademisk@cappelendamm.no.

Se også arrangementets Facebook-side.

Det vil bli mulighet til å kjøpe boken.