28.08 KL 09:00 til KL 11:30
Kvale Advokatfirma
Haakon VIIs gate 10, 9 etg, | Vis på kart

Praktisk frokostseminar

Når bedriften vil inngå, unngå eller si opp tariffavtale - hva sier lov og rettspraksis?

Halve det private arbeidslivet er bundet av tariffavtaler, store og små avtaler. Reglene er i utgangspunktet de samme, enten det gjelder fem ansatte som krever tariffavtale om å følge normal lønnsøkning hvert år, bonus, mer ferie, eller om det gjelder store avtaler som pilotavtalen i SAS, med stor streik og mediedekning. I Traftec tok det 315 dagers streik før tariffavtale var på plass. Hvilke vurderinger bør en bedrift gjøre i forkant av dette?

En tariffavtale kan være både til fordel og ulempe for bedriften og de ansatte, avhengig av hva slags innhold partene putter inn i den.

Vi går igjennom:

  • Hvorfor kommer krav om tariffavtale?
  • Kan bedriften unngå tariffavtale, om den vil?
  • Hvem har fullmakt til å kreve og undertegne tariffavtale?
  • Gode og dårlige tariffavtaler
  • Hva bør med i avtalen, sett med begge parters øyne
  • Virkningen av tariffavtale for bedriften, de organiserte og de uorganiserte
  • Oppsigelse og opphør av tariffavtale
  • Tariffavtalens ettervirkninger og hvordan håndtere dem

De landsdekkende tariffavtaler gir viktige unntak fra både lovens arbeidstidsbestemmelser og muligheter for innleie, så i visse bransjer vil tariffavtalen være et konkurransefortrinn. Den gir veldig stor fleksibilitet hvis partene blir enige.

Kvales advokater har mange års erfaring med disse spørsmål på både arbeidsgiver og arbeidstakersiden (NHO, KS, YS og Norsk Maskinistforbund), og har akkurat gjennomført seminar med Arbeidsrettens nestleder, Tron Sundet

Frokostseminaret 28. august er beregnet for alle som er borti på disse spørsmål, og ønsker å lære mer, enten man er i ledelsen, tillitsvalgt, eller arbeider i arbeidsgiverforening eller i arbeidstakerforening.

Seminaret holdes av tidligere NHO-advokat Nicolay Skarning og tidligere KS-advokat Håkon Andreassen. Med seg har de advokat (H) Jan-Erik Sverre og advokat Ingrid Wulff Stenersen. Bøkene Permittering, Nedbemanning og sluttpakker og Permittering og Nedmanninger deles ut på seminaret. Alt inkludert i prisen sammen med kursmateriale og lett servering.

Kurspris er på 1850 kr. Kursdiplom kan utstede på henstilling til ejo@kvale.no.

Forrige seminar ble fulltegnet og dette kurset har også begrenset antall plasser i Kvales møterom 2. Kvale holder til i Lille Berlaymont-bygget i Haakon VIIs gt 10, 9 etg, ved siden av Nationaltheatret stasjon (utg. Vika).

Les også vårt siste nyhetsbrev om tariffavtaler, endringsoppsigelse og skjerpelser av innleiereglene.

God sommer!